Aktuelno u ovčarstvu: Sezona jagnjenja ovaca

Krajem decembra otpočela je sezona jagnjenja. Ovo je najzahtevniji, ali i najkritičniji period tokom godine u ovčarskoj proizvodnji. Od načina kako se ovca pripremi za ulazak u zimu, uslova jagnjenja i kasnijeg uzgoja jaganjaca, zavisi u kojoj meri će uloženo vreme, trud i novac biti vraćen odgajivaču u vidu profita. Iako ovdašnji odgajivači ovaca imaju tradicionalno veliko iskustvo, korisno je ukazati na najvažnije aspekte ove faze ovčarske proizvodnje.

Mikroklimatski uslovi u objektu za jagnjenje, postupak sa ovcama za vreme jagnjenja i prihvatanje novorođenog jagnjeta izuzetno su važni za uspeh u ovčarstvu. Iako se mogu jagnjiti tokom cele godine, u našim uslovima još uvek dominira jagnjenje ovaca tokom zime. Zato treba pripremiti i objekat i samo grlo za čin jagnjenja.

Vreme ispaše ovaca na pašnjacima treba iskoristiti da se izvrši izđubrivanje objekta, po mogućnosti i dezinfekcija poda i krečenje zidova. Uporedo sa uređenjem objekta, treba pre zime očistiti i opremu (jasle za kabastu i korita za zrnastu hranu ili koncentrat). Prozori se pre zime zatvaraju radi sprečavanja promaje. Podovi treba da budu suvi i povremeno se u tom cilju postavlja čista prostirka. Vlažne staje sa vlažnim podovima izuzetno su nepovoljne za smeštaj jagnjadi. Objekat, zavisno od veličine i broja grla, treba podeliti na više manjih delova kako bi se smeštale ovce sa jagnjadima i po potrebi odvajale ovce sa blizancima ili slabije vitalnim jagnjadima. Temperatura u delu objekta gde se drže ovce sa jagnjadima treba da bude minimalno 10 – 12 stepeni.

Pored pripreme objekta, neposredno pre jagnjenja treba pripremiti i sama grla. Ovce se pripremaju tako što im se po potrebi ošišaju prljavi delovi vune oko korena repa i vimena. Na par dana neposredno pre jagnjenja ovcama se smanjuje obrok kako bi se što više ispraznili organi za varenje hrane i jagnjenje proteklo lakše. Lice koje pomaže ovci kod jagnjenja treba to da radi sa čistim rukama. Poželjno je imati i neko od sredstava za dezinfekciju pupčane vrpce. Ako se pomaže pri samom činu jagnjenja, jagnje se hvata za prednje noge i vuče niz zadnje noge majke i to u momentu kada se kod ovce jave naponi. Pupčana vrpca se po pravilu sama kida. Ako kojim slučajem nije prekinuta, prekida se ili seče na oko 10 cm ispod trbuha i podvezuje koncem na oko 3 cm i ujedno dezinfikuje. Jagnjetu se čisti sluz iz usta i nosa kako bi se omogućilo nesmetano disanje, a potom se stavlja ispred ovce da ga oliže.

U slučaju da ovca odbija jagnje (prvojagnjenica), treba ga očistiti čistom slamom ili čistom krpom. Nakon kratkog vremena po jagnjenju, jagnje pokušava da ustane i da sisa. U tome mu treba pomoći tako što se najpre iz vimena izmuzu nekoliko mlazeva mleka u poseban sud, a potom se jagnjetu stavljanjem sise u usta omogućava sisanje. Ponekad je potrebno držati ovcu kod prvih nekoliko podoja dok prihvati jagnje. Jagnje kao i drugi mladunci obavezno mora da dobije kolostrum iz više razloga. Kolostrum pre svega sadrži zaštitne materije, a zbog purgativnog dejstva utiče na čišćenje creva od sadržaja nagomilanog tokom razvoja jagnjeta u organizmu majke. Kolostrum može da utiče i na smanjenje proliva kod jagnjadi. U prvim danima jagnjetu treba omogućiti da više puta u toku dana sisa. Zato se po pravilu u to vreme jagnje drži sa majkom u posebnom boksu. Veličina takvog boksa treba da bude 1,25 m2. U slučaju da ovca iz nekog razloga nema dovoljno mleka, jagnje se podmeće pod neku mlečniju ovcu ili pod ovcu čije je jagnje uginulo. Ako ima potrebe za podmetanjem jagnjeta pod drugu ovcu, to treba uraditi po pravilu noću i to tako što se jagnje namaže mlekom ovce pod koju se podmeće.

This image has an empty alt attribute; its file name is 471-1024x929.jpg

Ovca posle jagnjenja ima povećanu potrebu za vodom. Ovci je najbolje dati mlak napoj sa mekinjama. Ako se daje čista voda, ona ne sme biti hladna. Što se ishrane tiče, treba postepeno stabilizovati obrok. Po pravilu se u prvim danima po jagnjenju daje kvalitetno seno, a koncentrat se postepeno uvodi u ishranu uz praćenje stanja vimena da ne dođe do mastitisa. U to vreme kao koncentrovano hranivo mogu se davati mekinje. Treba voditi računa i o tome da li jagnje može da posisa celokupnu količinu mleka ili ne.

Zoran Nikolić dipl. ing. (PSSS Pirot)

Foto: Aleksandar Vasov / Sergej Ivanov

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар