Krediti za podsticaj kvaliteta turističkih usluga

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je konkurs za dodelu kredita za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za delatnosti u turizmu, preduzetnci registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava je 1. oktobar 2019. godine, a rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2019. godine. Krediti se realiziuju preko Fonda za razvoj.

Detaljnije informacije na telefon 011/3139671.

 Izvor: mtt.gov.rs

Foto: DIP Production

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар