Novi Kodeks ponašanja inspektora

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je Kodeks ponašanja i etike inspektora kako bi se podstaklo preventivno postupanje inspektora i efikasnija primena zakona.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da kodeks propisuje da će inspektori promovisati prevenciju i savetovanje, umesto kažnjavanja.

“Cilj je da unapredimo ugled inspekcije, kao i da ojačamo poverenje privrednika i građana u inspektore”, rekao je ministar Ružić.

Inspektor mora da razume i uvaži privrednika i da teži da pomogne poslovnom uspehu privrednih subjekata.

Prema privrednicima i zaposlenima u firmama, inspektor mora da se odnosi profesionalno, sa dužnim poštovanjem, ljubazno, pristojno, obzirno, zainteresovano, angažovano i strpljivo, navodi se u Kodeksu.

„Propisana je i nulta tolerancija na korupciju”, ističe ministar. Inspektor ne sme da zloupotrebljava svoj položaj i da toleriše korupciju i dužan je da se bori protiv svakog njenog oblika.

Kodeks ponašanja i etike inspektora usvojila je Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, a počeo je da se primenjuje od ove godine.

Izvor: mduls.gov.rs

Foto: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар