Lakši carinski postupak u teretnom saobraćaju

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali doneo je Instrukciju sprovođenja nadzora, kontrole i stavljanja robe u postupak koje sprovodi organ Uprave Carina na terminalima, čime se značajno olakšava carinski postupak u teretnom saobraćaju.

Instrukcija je doneta 29. januara 2019. godine, a njome je precizirano ko može biti držalac terminala, kao i uslovi koje terminal mora ispunjavati, čime će biti poboljšani uslovi rada kako carinskih službenika, tako i korisnika terminala.

Predviđeno je i da ukoliko je držalac terminala privredno društvo, cena usluge korišćenja parkinga na terminalu ne bude veća od 1.200 dinara uključujući PDV, za 24 sata od momenta ulaska vozila u terminal, kao i da će se ista cena naplaćivati za svakih sledećih 24 sata zadržavanja vozila na terminalu.

Uprava carina je krajem prošle godine naložila svim carinskim službenicima da u polaznoj carinskoj ispostavi u nacionalnom tranzitnom postupku određuju rok za predaju robe odredišnom carinskom organu od 5 dana.

Ministar Mali krajem prošle godine održao je nekoliko sastanaka sa predstavnicima Poslovnog udruženja Međunarodni transport iz Beograda i Udruženja MDT iz Kraljeva, nakon čega su uzeti u obzir predlozi tih udruženja koji se odnose na rok za predaju robe carinskom organu

Izvor i foto: Uprava Carina

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар