България дава 3,5 млн. лв. в помощ на страни от Западните Балкани и Източното парнтьорство

България ще подпомогне финансово 9 страни от Западните Балкани и Източното партньорство, като предостави 3 485 028 млн. лв. безвъзмездна помощ за реализирането на проекти за развитие на образованието, науката, културата, социалната интеграция и гражданското общество.

Министерството на външните работи ще сключи съответните споразумения по 42 проекта в Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Албания, Молдова, Украйна, Армения и Грузия.

В Босилеград в Сърбия са отпуснати 35 000 лв., с които 90 деца ще могат да изпитат „олимпийска ваканция“. Идеята на проекта на Културно-информационния център в Босилеград е децата заедно с 8 инструктори да преминат през лятно обучение със спорт, култура, изкуство и опазване на обичаи и традиции. Очаква се това да допринесе за социализацията на младежите в Босилеград и да помогне срещу криминални прояви, наркомания и асоциалното поведение на подрастващите. Ще бъде финансиран и проект за сближаване на сръбското с европейското образование на стойност 45 000 лв. Целта е училищата в малките градове в Южна и Източна Сърбия да получат повече познания за практиките как да кандидатстват по международни проекти и да установяват контакти със свои партньори в трансграничните райони.

180 000 лв. ще бъдат отпуснати за развитие на туризма в община Димитровград чрез проект за подобряване на инфраструктурата на комплекса Нешков връх.

С 20 000 лв. ще бъде финансирана реконструкцията на голямата зала на Дома на културата в село Иваново във Войводина, където живеят и българи. Това е първият проект, финансиран от България в автономната област Войводина. Той е призван и за утвърждаване на образа на България като страна със значим принос в европейското културно многообразие.

България осигурява и 35 000 лв. за продължаване на проекта на Центъра за изследване на миграцията в Сърбия, в резултат на който за първи път през 2018 г. в национален сръбски всекидневник бяха публикувани статии и новини на български език.

В Република Северна Македония ще бъдат финансирани общо 10 проекта. Сред тях са проект за научни подводни и археоложки изследвания на Охридското езеро на стойност 48 895 лв., проект за реконструкция на два моста – в град Струга и в село Ложани на обща стойност 200 000 лв. Близо 50 000 лв. са отпуснати по проект за подобряване на диалога между медиите от Република Северна Македония и България. Целта е диалог между журналистите от двете страни, който да спомогне за по-качествено отразяване на събитията в двете държави, за изграждане на партньорства между медиите, а не предразсъдъци.

Сред другите проекти, насочени към развитие на гражданското общество и образованието, е проектът „Балкански пъзел“, за който ще бъдат отпуснати 36 000 лв. Проектът цели сближаване на учениците от побратимените училища ОУ „Димитър Миладинов“-Скопие и ОУ „Христо Ботев“-Сандански и запознаването им с общото културно и историческо наследство.

В Босна и Херцоговина ще бъдат финансирани дейности за подобряване условията на обучение в детски градини и училища. С 27 860 лв. ще бъде финансирано оборудването на детски стаи и помещения на детска градина „Лариса Шугич“ в град Котор Варош. За общините Тузла и Сребреница също ще бъдат отпуснати повече от 70 000 лв. за осигуряване на по-добри условия за обучение в детски градини и училища.

Близо 70 000 лв. са отпуснати и за проекти в Косово с цел подобряване на условията и развитието на образованието чрез купуване на мебели, играчки и учебни помагала за детски градини и училища.

В Република Албания е предвидено изграждането на 6 км асфалтов път между град Билищ и село Върник на стойност 1 125 561 лв. Проектът трябва да даде на жителите на двете населени места по-лесен достъп до образователните центрове, административни услуги и медицинска помощ.

В Република Молдова за финансиране са одобрени 3 проекта, които ще бъдат реализирани в град Тараклия. 190 349 лв. ще бъдат отпуснати за ремонт на инфекциозното отделение в районната болница, а 74 882 лв. за подобряване на материално-техническата база в сградата на Ансамбъла за народни песни и танци „Родолюбие“ и закупуване на озвучителна апаратура. Близо 300 000 лв. са отпуснати по проекти в Украйна, насоени към развитие на образованието и библиотечното дело.

Повече от 130 000 лв. са отделени за три проекта в Армения, насочени към насърчаване и активизиране на ролята на жените в бизнеса и тяхното овластяване, защита правата на жените. Повече от 90 000 лв. са предвидени за два проекта в Грузия, които целят да повишат вниманието към защита правата на децата и развитието на гражданското общество.

Средствата по финансиране на проектите са от бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните-бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика. Сред тези задачи са укрепване европейската перспектива на държавите от Западните Балкани и стимулиране социално-икономическото развитие на страните-партньори.

Източник: mfa.bg

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар