Започна кампанията за студенти, специализанти и докторанти за българи извън България

Министерството на образованието и науката на Р. България обяви графика със срокове за подаване на документи и провеждане на кандидат-студентски изпити за приемане на студенти, специализанти и докторанти за българи живеещи извън Република България, съгласно Постановление на Министерски съвет № 103/1993.

Подаването на документите в Босилеград ще се проведе пред специална комисия в Гимназията в на 09 юли, вторник, а кандидат-студентските изпити ще се проведат на 10 юли, сряда.

Кандидат-студентите подават заявления и лични формуляри по образец, диплома/удостоверение за завършено средно образование или диплома/уверение за завършено висше образование (нотариално заверено копие), акт за раждане (нотариално заверено копие), документ за българска народност, копие от документ за самоличност, гражданство и адресна регистрация. При записването във висшето училище се подава и медицинско свидетелство.

Тази година зрелостниците са 56. Кандидатстудентите решават тестове от 40 въпроса от които 25 въпроса са по български език и литература и 15 въпроса по българска история, като за всеки въпрос са предложени по 4 възможни отговора. Според проучването на портал ФАР болшинство от кандидат-студентите от Босилеград са решили да продължат образованието си в някой от ВУЗ-овете в България.По-малък процент ще се опитат да запишат някой от факултетите въвв вътрешността на Сърбия.

Кандидатите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобита степен „бакалавър“, ще могат да си подадат документите в Министерството на образованието и науката на Република България до 31.07.2019г., а за научната степен „доктор” документите също в Министерството подават до 31 юли. Миналата година за докторска степен са кандидатствали трима, а е прието едно лице от Босилеград. Това е преподавателят по сръбски език и литература в босилеградската гимназия Йелена Стойкович-Стоянов, която понастоящем успешно полага изпитите си за титлата „доктор” в Софийския университет.

Б. Иванов

Фото: Владимир Кройф Захариев

Написал/ла

Божидар Иванов е роден през 1970 година. Макар че икономист по професия, изцяло се посвещава на журналистиката. Журналистическата си кариера започва през 1998 год. в Центъра за култура „Босилеград” - Радио-телевизия Босилеград, където като журналист и водещ вече 18 години участва в създаването на различни радио и телевизионни предавания, репортажи и интервюта на български и сръбски език. Иванов особено се отдава на опазването на културата и традицията на българското национално малцинство в Сърбия. Журналист-водещ от 1998 до 2016 година, зад когото са наредени часове емисии, интервюта, репортажи... Сътрудник на Издателство „Братство“ и едноименния седмичник на български език. Сътрудничи с електронни и печатни медии в Сърбия и България, а особено с Радио телевизия Фокус, Телевизия 017 и Българското национално радио. Член на Независимото сдружение на журналистите на Сърбия, лауреат на значими журналистически признания, участник във всички семинари на BBC и активен участник в опазването на информирането на майчин български език чрез Комисията по информиране при Националния съвет на българското малцинство в Сърбия в първите два състава.

Без коментар

Оставете коментар