Важни перспективи за общините в Сърбия с компактно българско население

Посланик Радко Влайков проведе прощална среща с министъра без портфейл в правителството на Сърбия, отговарящ за слабо развитите общини Новица Тончев, който е от български произход.

Министър Новица Тончев благодари на посланик Радко Влайков за ползотворното дългогодишно сътрудничество не само от позицията му на министър, но и като бивш председател на Скупщината на община Сурдулица и председател на групата за приятелство Сърбия – България в Народната скупщина на Сърбия. Министърът запозна посланик Влайков с плановете на сръбското правителство и конкретно на неговата сфера на отговорност за подобряване на социално-икономическите условия за живот в 44-те слабо развити общини в Сърбия. Министър Тончев акцентира на факта, че сред тях са и 19-те най-слабо развити, които включват и общините с компактно население от БНМ – Босилеград, Бабушница, Цариброд, Сурдулица.

Новица Тончев сподели намерението да се проведе всеобхватна анкета в тези населени места. Чрез нея детайлно да се откроят конкретните и първостепенни проблеми, основно в областта на инфраструктурата и живота на младите хора. Целта е да се спомогне за тяхното решаване чрез механизмите на бюджетното финансиране, реализацията на проекти и външно финансиране чрез ИПА фондовете, по линия на трансграничното сътрудничество и други механизми.

Министър Тончев сподели, че е отворен за нови идеи и предложения. Ясно декларира, че ще разчита на добрите отношения с България и нейните възможности като членка на ЕС да подпомогне трансграничното сътрудничество и икономическото развитие конкретно на тези общини.

This image has an empty alt attribute; its file name is 360-1024x683.jpg

Посланик Радко Влайков изрази задоволството си, че правителството на Сърбия отделя специално внимание на слабо развитите общини, а сред най-слабо развитите са и населените с представители на БНМ. В лицето на министър Новица Тончев тези общини, респективно БНМ, имат отговорен представител, човек с дългогодишен опит в работата на общинско ниво, с богат политически опит в Народната скупщина, с висок авторитет в бизнес-средите в Сърбия. Човек, който лично познава проблемите на хората по места и има амбицията да бъде максимално полезен. Според посланик Радко Влайков изборът и декларираните намерения от министър Новица Тончев са залог за бъдещо развитие на слабо и най-слабо развитите общини в Сърбия.

Посланик Радко Влайков и министър Новица Тончев обсъдиха конкретни стъпки за установяване на ефективни контакти между български и сръбски институции, имащи отношение към трансгранично сътрудничество и други механизми за подкрепа на най-слабо развитите общини.

Източник и фото: Посолство на Република България в Белград

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар