Пет години ФАР като пътепоказател към истината

ФАР, въпреки че името му казва така, никога не се е стремял да бъде блясък или я(р)ка светлина, към която всички ще се обърнат в един момент и след това мнозина ще отклонят поглед от нея, защото след тази светлина не остава много или което е по-лошо, тя осветява празнота без същност и значение или дори подвежда към пропастта.

ФАР, пак както подсказва името му, винаги е искал да бъде пътепоказател към пристанището, в което пристига и се закотвя сигурна и точна информация с дълъг срок на годност и винаги проверима достоверност.

ФАР имаше право и на двете, но избра второто – по-трудното, по-малко спектакулярно и по-малко привлекателно на пръв поглед. Избра позицията да бъде възможно най-близо до истината и сам да я търси. Пандемията на коронавируса и пандемията от информация и дезинформация, особено тази и миналата година, показа колко добър е този избор, защото във ФАР не можете да прочетете нищо произволно, нищо недостоверно и нищо сензационно.

ФАР не трябваше да е първият, но трябваше да е достоверен и се оказа, че често пъти е бил сред първите в тази игра именно заради навика да ходи сам за информация. Днес започва шестата година от това пътуване.

ФАР загърби пет години, малко спокойни дни и много преодолени проблеми. И продължава да смята, че информацията не може да бъде нито приятелска, нито враждебна, както някои искат да я виждат. Тя може да бъде само достоверна или невярна.

До каква степен всичко, дори и „приятелството“ трябва да се подчинява на тази аксиома, показва броят на приятелите, които го посещават директно или чрез социалните мрежи и го критикуват или хвалят, но и в двата случая му вярват.

Доказателство за това е и петгодишното му оцеляване, цитирането от други медии и уважението на колеги и професионални асоциации. Това също така е доказателство за чистото лице и спокойната съвест на тези, които работиха или работят във ФАР.

Междувременно ФАР е не само ФАР, но и ФАР ТВ и ФАРЧЕ, както и бъдещото ФАР издателство. Навлиза в шестата си година със същото намерение както при основаването му преди пет години, за да бъде пътепоказател към почтената и достоверна журналистика. Нищо повече и нищо по-малко от това.

Редколегията на ФАР

Фотоилюстрация: Марингоо / Милан Виденов Миланов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар