В Босилеград се проведе VII редовна сесия на Общинския съвет

На вчерашното VII редовно заседание на местния парламент в Босилеград съветниците разискваха и приеха Оперативния план за защита от наводнения от водите от втора категория за 2021 година, Местния план за управление на отпадъците и Местния план за регистър за източници на замръсяване на околната среда за тази година, предаде Радио Босилеград.

На сесията бяха приети и докладите за работа на финансовите отчети за 2020 г. на институциите и организациите, които директно или индиректно ползват средства от общинския бюджет – Народната библиотека „Христо Ботев”, Културният център „Босилеград”, Здравния дом, Основното училище, Гимназията, пенсионерското сдружение, сдружението на пчеларите „Радилица”, ловното дружество „Сокол”, „Драговищица”, „Глас на жените”, туристическата организация и др., както и докладите за работа и финансовите отчети на Общинската администрация, кмета, Общинския-изпълнителен съвет, Общинската скупщина, Спортния съюз на Община Босилеград и др.

Общинската скупщина сформира Комисия за провеждане на конкурси за избор на директори на публичните предприятия, чийто основател е Община Босилеград, решения за освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на Надзорните съвети в публичните предприятия, както и решения за обявяване на конлкурси за избор на директори на публичните предприятия „Услуга”, Ветеринарна амбулатория „Босилеград” и Публичното предприятие за строителни площи и пътища на Община Босилеград.

Народните представители освободиха от длъжност досегашния изпълняващ длъжността директор на Туристическата организация на Община Босилеград Миодраг Якимов и за директор назначиха Ивана Миланов, магистър по туризъм от Босилеград. Мандатът на директора е 4 години.

Източник и фото: НРТ-Босилеград (автор: П.Л.Р)

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар