VIII редовна сесия на Общинския съвет в Босилеград

На проведената вчера VIII редовна сесия на Общинския съвет в Босилеград, съветниците приеха Решението за окончателната сметка на общинския бюджет за 2020 година, Решението за второто изменение и допълнение на градустройствения план, Допълнение на решението за названията на населени места, улици и начина на определянето на номера на къщи, други обекти и строителни парцели на територията на общината и Решението за изготвяне на Местен план за социално приобщаване на ромите в Община Босилеград в периода от 2022 до 2025 г.

На заседанието досегашният изпълняващ длъжността директор на Центъра за социални дейности Предраг Джорджевич бе назначен за директор на тази институция.

Съветниците освободиха от длъжност досегашните членове на управителните и надзорни съвети и назначиха нови членове на тези органи на Центъра за социални дейности, Културния център „Босилеград”, Народната библиотека „Христо Ботев” и Предучилищното ведомство „Детска радост”.

На заседанието бе приет тримесечния доклад за изпълнението на бюджета на Община Босилеград за 2020 година, както и тримесечните доклади за работа на публичните предприятия „Строителни площи и пътища на Община Босилеград”, „Услуга” и „Ветеринарна амбулатория Босилеград”.

И този път сесията на общинския парламент пряко бе излъчвана по вълните на Радио Босилеград.

Източник и фото: radio.bosilegrad.rs (П.Л.Р.)

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар