ВИДЕО: Бушите преодоляха заснежения Видлич и стигнаха до зимовището си

Гледка, която се вижда рядко и се помни дълго време. Така може да се опише впечатлението, което се получава, когато се наблюдава как стадо от над 600 говеда от породата буша преминава през билото на Видлич – планина, която разделя Природен парк Стара планина от царибродското Забърдие.

От пролетта до този първи сняг през 2021 г. това най-голямо стадо буши на Балканите обитаваше склоновете на Стара планина в околностите на село Горни Криводол. Бушите са били там заради изобилието от паша, която тази застрашена порода използва много добре. Застудяването е причината, че тази година малко по-рано от предходните стадото беше преместено в околностите на село Смиловци, където се намира зимовището им.

Бушите, придружени от всеотдайните говедари и животновъди, изминаха разстояние от 12 километра за по-малко от 5 часа, преодолявайки изкачването от долината на Височица до седловината на Видлич на около 1100 m надморска височина.

Преместването на стадото буши от Забърдието до Висока се практикува от 2010 г. и е един от малкото останали примери за вертикална миграция на добитък.

Районът на община Цариброд е най-важното убежище на тази автохтонна балканска порода с над 800 регистрирани глави добитък.

Тази необичайна гледка е заснета от журналиста на ФАР Сергей Иванов.

Журналист и оператор: Сергей Иванов
Монтаж: Стефан Павич
Отговорен редактор: Петър Виденов
Продукция: ФАР ТВ
декември 2021

Написал/ла

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Без коментар

Оставете коментар