ВИДЕО: Миннодобивните проекти „Долна Невля“ и „Пирот“ – Какво, ако и как? (Първа част)

Кой и защо извършва изследване на рудни залежи в района на Цариброд и Пирот и какви са възможните последици за околната среда и човешкото здраве от откриването на медна и златна мина?

По темата в предаването на ФАР говорят екологични активисти и граждани: Александър Джорджевич от ОРСП, магистър еколог Бранислав Димитров от Цариброд, Звездан Калмар от Коалицията за устойчиво минно дело и Иван Димитров от царибродското село Лукавица.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2021

Медийното съдържание е създадено в рамките на проекта „Ролята на медиите за укрепване на критичното мислене и обективното информиране на мултинационалните селски общности“.
Това видео е направено като част от Програмата за малки медийни грантове, финансирана от посолството на Съединените американски щати и администрирана от Американския съвет за международно образование.
Изразените тук становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията на посолството на САЩ в Сърбия или на Американския съвет за международно образование.

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар