Селските училища – наши, държавни или ничии

След Втората световна война всяко село в Община Цариброд е имало свое училище. През течение на времето населението в селата намалява, а училищата се закриват. Днес, от 40 селски училища само в три все още има живот и деца в тях. Няколко училищни згради са временно запазени с ремонт на покрива им. Повече от 30 вече са рухнали или значително са срутени. За някои от тях все още има шанс.

Според законите на Репубилка Сърбия, училищните згради са публична собственост, въпреки факта че част от тях са построени с ресурсите на местните жители и на тяхна земя.

Десетилетия наред обществото почти безучастно гледа как те пустеят и изчезват.

Каква е съдбата на старите селски училища и има ли втори живот за пустеещите бивши училищни сгради?

В репортажа участват местни жители, някогашни ученици и преподаватели, представители на Община Цариброд и основното училище „Христо Ботев“. Служителите на Републиканската дирекция за имущество на Р. Сърбия не се отзоваха на поканата на ФАР.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2021

Това медийно съдържание е част от проекта „И селото се пита – медийна кампания за устойчиво развитие на селските райони“, който се съфинансира от Община Цариброд, като част от конкурса за съфинансиране на проекти за производство на медийни съдържания през 2021 година.
Становищата, изразени в подкрепения медиен проект, не отразяват непременно позицията на органа, който е отпуснал средствата.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар