ВИДЕО: Какво означава обявяването на Национален парк за хората в района на Стара планина?

Стара планина, най-голямото защитено природно богатство в Сърбия, се превръща в Национален парк. Министерството на опазването на околната среда информира обществеността за това в началото на 2022 г., като по този начин добави към петте съществуващи защитени територи още един национален парк, който ще представлява почти една шеста от общата защитена територия в държавата.

По този повод ФАР разговаря с Данко Йович, ръководител на офиса на Института за защита на природата в Ниш. Той е един от участниците в изготвянето на Проучване за защита на Националния парк „Стара планина“.

Йович отговаря на въпросите каква е ползата от обявяването на Национален парк за жителите и общностите в този район, кои нови територии се присъединяват към парка, какво отличава Стара планина от другите райони, какви ограничения носи новият режим на защита, намалени ли са възможностите за изграждане на малки водноелектрически централи и кои са по-нататъшните процедурни стъпки?

Продукция: Интернет Портал ФАР
2022

Медийното съдържание е създадено в рамките на проекта „Ролята на медиите за укрепване на критичното мислене и обективното информиране на мултинационалните селски общности“.
Това видео е направено като част от Програмата за малки медийни грантове, финансирана от посолството на Съединените американски щати и администрирана от Американския съвет за международно образование.
Изразените тук становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията на посолството на САЩ в Сърбия или на Американския съвет за международно образование.

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар