ФАР навлиза в седмата си година на съществуване и борба за обективна журналистика

На 1 март ФАР празнува шестия си рожден ден с пожелание и надежда идните години да бъдат още по-успешни и да донесат далеч по-добри условия за нормално медийно информиране в интерес на българското национално малцинство в Сърбия и всички граждани, независимо от религиозните и националните им различия.

През изтеклите шест години на съществуване и работа, както и на борба за обективно информиране, ФАР измина трънлив и труден път на оцеляване на медийната сцена с много бариери и препятствия, но и с много изследователски статии и материали, репортажи, интервюта и документални филми, които все пак оставиха значителна следа във времето, което никак не беше благоприятно за малцинствените медии, медиите на гражданското общество и изобщо на всички медии, които се борят за обективна, безпристрастна и професионална журналистика без политическо влияние, таблоидизация и сензационализъм.

Опазването на традицията, езика и културата на българската общност в Сърбия и създаването на мултикултурен мост между Сърбия и България беше и остава да бъде една от основните мисии на ФАР.

Полагайки усилия да информира гражданите на Цариброд, Босилеград, Пирот, Бабушница, Звонци, Враня, Ниш, Белград, Панчево, Иваново, Нови Сад и други райони, където живеят българи в Сърбия, както и публиката в България и региона, ФАР стана разпознаваем като медия, която пази ценностите на българската общност в Сърбия по начин, свързващ останалите национални малцинства и мнозинствения сръбски народ, с посланието, че е възможно живеене в заедност и популяризиране на истинските човешки ценности.

Борейки се за честна журналистика от самото начало, ФАР се надява, че е допринесъл значително за преодоляването на много исторически стереотипи и предразсъдъци и за поемането на път, който е съществено различен от пътя на подчинените, зависими и изнудвани медии. Този път не беше никак лесен и целият екип на ФАР се сблъска с множество препятствия и несправедливости – най-вече с нагласените медийни конкурси и несправедливото разпределение на финансовите средства, политическия натиск, изнудването и подмолното уронване на репутацията на ФАР от страна на някои политици. Вървейки неотклонно по своя медиен път, ФАР имаше достатъчно смелост да не падне духом и да вложи голям труд, за да остане истински фар на честната и обективна журналистика, признавайки и грешките – та нали който работи, той и греши.

Ръководейки се от Закона за обществената информация и Кодекса на журналистите на Сърбия, ФАР като член на Асоциацията на онлайн медиите прие компетентността на Съвета за пресата, постигна отлично сътрудничество с Мисията на ОССЕ в Сърбия, Посолството на Република България в Белград и Генералното консулство в Ниш, представителните медийни и журналистически сдружения и медиите със сходна редакционна и програмна ориентация, винаги в защита на свободата на медиите.

Организирайки на два пъти кръгли маси на тема информирането на български език, ФАР постави във фокуса множество проблеми, пред които са изправени българоезичните медии в Сърбия, както и тяхното неустойчиво финансиране.

Събирайки екип от опитни, но и млади журналисти, оператори, монтажисти, дизайнери, администратори, филолози и креативни хора, сдружението на граждани „Емблема“, Интернет портал ФАР, ФАР ТВ и детско-юношеското списание ФАРЧЕ създадоха част от медийната сфера в Сърбия с надеждата, че други медии ще се отърват от оковите и страха и ще тръгнат по същия път, осветяван от един фар на брега на морето. Този фар освети нашето медийно море чрез своя уебсайт, социалните мрежи и канала в Youtube и пусна лъч светлина в тъмния тунел.

Гордеем се с това, което създадохме с нашите колеги и с тази немалка аудитория, която имаше смелостта да ни подкрепя, следва, слуша, гледа, критикува и „харесва“.

Благодарим на всички сътрудници, приятели, читатели и зрители, които ни следваха и които ни следват чрез сайта www.far.rs, канала в Youtube и социалните мрежи Facebook, Twitter и Instagram. Благодарим на всички за похвалите и добронамерените критики и обещаваме, че и през седмата година от съществуването си ще направим всичко, което е по силите ни, така че и в предстоящия период да бъдем в услуга на нашата аудитория и верните ни спътници в Сърбия, България и региона.

И след всичките тези години нека нашият фар продължава да осветява маршрута на всички кораби, които минават точно през Цариброд, по пътя между Изтока и Запада, Ориента, Балканите и Европейския съюз, към който се стремим.

Редакцията на ФАР

Фотоилюстрация: Марингоо / Милан Виденов Миланов

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар