В Цариброд са монтирани уреди за наблюдение на замърсяването на въздуха

В Цариброд са монтирани уреди „Климерко“ за измерване на качеството на въздуха. Неформалното екологично движение „Еко Сърбия“ от Враня, със съдействието на Интернет обществото на Сърбия и в рамките на проекта „По-добър въздух за гражданите“, предостави 8 такива уреда за района на Цариброд. Четири вече са монтирани на улиците „Нишка“, „Власаки Алексов“, „Хилендарска“ и „8 септември“.

Резултатите от измерването могат да се следят непрекъснато на отворената платформа www.vazduhgradjanima.rs и www.klimerko.org.

Уредите „Климерко“ измерват влажността и температурата на въздуха, както и концентрацията на PM1, PM2.5 и PM10 частици. Софтуерът на уреда „Климерко“ е направен така, че на всеки 15 минути измерва и показва нова стойност на наблюдаваните параметри.

В рамките на проекта „По-добър въздух за гражданите“ такива уреди са инсталирани в голям брой градове и общини в Сърбия, включително Босилеград, Сурдулица, Враня, Пирот, Бела Паланка, Ниш, Белград, Панчево и други общини.

Какво представляват PM частиците

PM са много малки частици в течно или твърдо агрегатно състояние, които се намират в замърсения въздух. От тях особено опасни са тези, които лесно могат да достигнат до най-дълбоките части на белите дробове, а именно PM1, PM2.5 и PM10 частици. Числото до PM показва диаметъра на частиците в микрометри. За да опишем техния размер, можем да ги сравним със средната дебелина на човешкия косъм, която е около 100 микрометра Това означава, че частиците PM10 например са 10 пъти по-малки по диаметър от дебелината на човешкия косъм. Частиците PM2.5 и PM1 могат да бъдат открити само с помощта на електронен микроскоп.

Повечето от тези частици се образуват при различни горивни процеси – индивидуални горивни инсталации, ТЕЦ, фабрики, моторни превозни средства, изгаряне на боклук… Тези, които са по-малки, достигат до белодробните алвеоли и причиняват здравословни проблеми на хората, особено на децата и възрастните.

Според Световната здравна организация критерият, над който количеството PM частици става рисково за здравето, е 50 микрограма на кубичен метър въздух. Ето защо екологичната инициатива със споменатите уреди е от голямо значение.

С. Иванов

Снимки: Стефан Павич / Саша Радивоев / klimerko.org

Написал/ла

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Без коментар

Оставете коментар