ВИДЕО: Андезитът, вместо в асфалт, се озовал в Прачка бара

Въпреки че се казва „Бара“, местните хора не помнят този малък приток на Лукавашка река някога да е пресъхвал. Преди известно време част от коритото на Прачка бара в община Цариброд е засипана с отлагания на натрошен андезит, който се експлоатира в близката кариера. По този начин е застрашено това местообитание, в което по-рано е регистрирано присъствието на важни видове насекоми – два законово защитени и три балкански ендемични вида.

ФАР потърси отговори на въпросите кога и как е засипана Прачка бара, какви условия и мерки е бил длъжен да изпълни собственикът на кариерата – фирма „Андама“, и каква е реалната и потенциална печалба от андезита за държавата, местното самоуправление и собственика на кариерата.

Събеседници на ФАР са Иван Димитров от с. Лукавица и Сърбослав Василевич, предходният директор на фирма „Андама“.

Въпрос, свързан с контрола върху работата на кариерата, бе отправен към Министерството на минното дело и енергетиката, Републиканската инспекция по опазване на околната среда и Община Цариброд.

Ето какво записа екипът на ФАР.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2022

Медийното съдържание е създадено в рамките на проекта „Ролята на медиите за укрепване на критичното мислене и обективното информиране на мултинационалните селски общности“.
Това видео е направено като част от Програмата за малки медийни грантове, финансирана от посолството на Съединените американски щати и администрирана от Американския съвет за международно образование.
Изразените тук становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията на посолството на САЩ в Сърбия или на Американския съвет за международно образование.

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар