„Българо-сръбският център“ от Враня организира работилници за ученици от няколко града в Сърбия

„Българо-сръбският център“ от Враня организира тридневни работилници за ученици от няколко града в Сърбия.

Откриването на работилниците ще се състои на 28 август в градския парк във Враня в присъствието на генералния консул на Република България в Ниш Димитър Цанев. Участват деца от Враня, Владичин хан, Сурдулица, Босилеград, Лесковац, Пирот и Цариброд. Първата работилница ще бъде рисуване на български мотиви върху платно.

Работилниците се реализират в рамките на Проект „Културна дипломация и младите хора – мост на развитието на българо-сръбските отношения“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на външните работи на Република България, по програма „Българска помощ за развитие“.

А. Тодоров (Българо-сръбски център от Враня)

Фото: Българо-сръбски център от Враня

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар