Босилеградски младежи се включиха в проект за устойчиво бъдеще „Зеленият свят“

Проектът „Зеленият свят” („Green world”) под егидата на програма „Еразъм+“ – програма на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа стартира своята деветдневна програма на 1 септември, с участието на 20 младежи от България, Италия, Унгария и Сърбия, предаде БТА.

Сдружение „ГЛАС”, Босилеград е един от партньорите в проекта, като за тази цел покани бъдещите студенти – Саня Владимиров, Анастасия Зарев, Саня Йованович и Даниел Христов да се включат в екологичния младежки обмен.

Инициирана от неправителствена организация „Ново общество”, в партньорство с „Bubburriga” от Италия, „Youth Bridges Budapest” от Унгария и „ГЛАС” от Сърбия, тази инициатива предоставя платформа за младите хора да се обединяват, споделят и предлагат иновативни решения на актуалните предизвикателства, които човешката дейност поражда за околната среда.

През изминали три дни участниците предприеха вдъхновяващо пътешествие, за да изследват един от най-актуалните въпроси на нашето време: опазване на околната среда и борбата с климатичните промени. Началото на програмата започна с поредица от интерактивни игри за запознанство и изграждане на екип. Този първоначален етап подготви участниците за интензивните дискусии, работилници и групови дейности, които последваха.


Един от най-ярките моменти в събитието беше практическа сесия, по време на която участниците показаха своята креативност, декорирайки своите чаши за многократна употреба и контейнери за рециклиране на пластмаса и хартия. Тази дейност не само подчерта значението на намаляване на отпадъците, но и послужи като символичен ангажимент на младите хора към устойчив начин на живот.
Ключов елемент в дискусиите беше принципът на „8 R’s: rethink, refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle, repair and rot.” Тази концепция усъвършенства и насочва индивидите и общностите към приемане на практики, които значително намаляват техния екологичен отпечатък.

Също така, участниците споделиха за успешни кампании, инициативи и най-добри практики от своите държави. Това споделяне на знания подчерта универсалността на екологичните предизвикателства и представи изобилието от иновативни решения, прилагани на континента.

През следващите дни проектът „Green world” обещава още обогатяващи сесии, дискусии и групова работа за изготвяне на конкретни стъпки и съвети за младежите като част от екологичната кауза. Въпреки че пътят може да е дълъг и труден, ангажиментът и страстта на тези млади участници предоставят светлина и надежда за по-зелено и устойчиво бъдеще.

Александър Димитров

Източник: БТА

Фото: ГЛАС ПРЕСС

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар