Подаване на предложения за общинска награда и признания по случай празника на Община Цариброд до 8 септември

Краен срок за подаване на предложения за общинска награда и признания по случай празника на Община Цариброд – Рождество на Пресвета Богородица е петък, 8 септември.

Награди и признания се присъждат на лица, фирми, институции, организации, сдружения, местни общности, държавни органи, групи на граждани и други заинтересовани органи и организации допринесли за развитието или утвърждаването на Община Цариброд.

Предложенията се подават по един от следните начини:

– чрез поща на адрес: Община Цариброд, Комисия за присъждане на награди и признания, ул. Балканска 2, 18320 Цариброд,

– чрез деловодството на Общинската администрация на Община Цариброд с указание: За Комисия за присъждане на общински награди и признания,

– чрез електронна поща на имейл [email protected].

Предложенията трябва да бъдат обяснени, т.е. документирани по начин, който осигурява достатъчно елементи за решението, а окончателното решение за награди и признания ще донесе Общинския съвет Цариброд по предложение на кмета на общината.

А. Тодоров (Източник: Община Цариброд)

Фото: Стефан Павич

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар