Училищата и факултетите представиха своите програми на Панаира на професионалната ориентация в Пирот

На състоялия се в Пирот Панаир на образованието и професионалната ориентация 10 средни училища от Пиротски окръг и 15 факултета и колежа от Пирот, Лесковац, Ниш и Белград представиха своите образователни профили и учебни програми пред ученици от последния клас на основните училища, зрелостници от средните училища и техните родители. В комуникацията с представителите на училищата и факултетите учениците можеха да получат цялата необходима информация, свързана със записването, полагането на приемния изпит и условията на обучение и следване.

„Правилният избор на професия е от огромно значение за всички ученици“ – подчерта директорът на пиротския клон на Националната служба по заетостта Сузана Джорджевич.

Тя добави, че НСЗ предоставя професионална подкрепа и съдействие и че на техния щанд е можело да се получи информация за пазара на труда, търсенето и предлагането на работна ръка, тенденциите на пазара на труда, всички услуги и актуални мерки от активната политика по заетостта.

Л. Ф.

Фото: Пиротске вести

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар