НачалоPosts Tagged "публични предприятия"

публични предприятия Tag

На 23 ноември, понеделник, ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет Босилеград. В дневния ред са включени третото изменение и допълнение на общинския бюджет за 2020 година и тримесечни доклади за работа на публичните предприятия, предаде Радио Босилеград. Редовната сесия на местния парламент ще се

Общинският парламент в Босилеград ще проведе редовното си 21-во заседание на 14 юни, петък, от 12:00 часа. Общинските съветници ще разгледат точки, свързани с приемане на тримесечния доклад за работа на публичните предприятия през 2019 година, чиито дейности изцяло или частично се финансират от общинския бюджет.

На IX редовно заедание на Общинския съвет Босилеград, на 22 август, бе прието Решение за определяне на максимален брой заети на постоянна работа в общинските институции за 2017 година, пише портал ГЛАС ПРЕСС. Според това Решение, което е съгласувано с Решението на Републиканското Правителство за

Днес в Босилеград се провежда седмото редовно заседание на Общинския парламент на община Босилеград. Според дневния ред съветниците ще разискват докладите за работа и финансовите отчети за 2016 година на всички организации, публични предприятия, местни общности и граждански сдружения, които в работата си ползват бюджетни средства. На