НачалоPosts Tagged "Съветници"

Съветници Tag

След провеждането на изборите в Сърбия, Общинският съвет в Цариброд проведе две заседания, на които бе конституирана местната власт. По този повод екипът на ФАР ТВ разговаря със Зоран Джуров. Председателят на местния парламент каза, че на първото учредително заседание са потвърдени мандатите на 29 общински

На днешното редовно заседание на местния парламент на община Босилеград, Иван Йорданов от с. Милевци бе избран за заместник кмет. Йорданов е дългогодишен общински съветник в местния парламент, живее и работи в родното си село. С политика се занимава повече от 15 години и винаги на

XIV заседание на Общинския съвет Димитровград ще се проведе в петък, 5-ти май. В дневния ред са включени 17 точки, сред които разглеждане и приемане на решение за годишна програма за защита, разпореждане и ползване на земеделски площи в държавна собственост на територията на община

На днешното ХIII заседание на Общинския съвет Димитровград, съветниците приеха решение за поправка в бюджета на община Димитровград за 2017 година. Настоящото решение предвижда първоначалния вариант на проектобюджета в размер 778.348.000 динара да бъде ревизиран на сумата от  777.046.000 динара, което е спад с 0,17%. Съветниците

   Na XII sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad na kojoj su se našle 23 tačke, usvojena je odluka o otuđenju iz javne svojine opštine Dimitrovgrad građevinskih parcela br. 914 i br. 462 Katastarske Opštine Dimitrovgrad sa primedbom predsednika opštine. Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluke o

   Oko 350 novoizabranih odbornika iz jedinica lokalne samouprave primilo je sertifikate povodom uspešnog završetka onlajn obuke o sistemu lokalne samouprave i dobre uprave, na svečanosti koja je održana 14. decembra u Beogradu.  Obuka koju je podržala Misija OEBS-a, posebno je napravljena za odbornike koji

   В Димитровград се проведе седмото заседание на Общинския съвет, в чийто дневен ред бяха 14 точки. Съветниците приеха решение за определяне на работно време в магазините,  на занаятчиите, в заведенията и обектите за забавни игри с някои модификации. Промените се отнасяха до работното време