XIV заседание на ОС Димитровград в петък 5-ти май – съветниците обсъждат 17 точки

XIV заседание на Общинския съвет Димитровград ще се проведе в петък, 5-ти май. В дневния ред са включени 17 точки, сред които разглеждане и приемане на решение за годишна програма за защита, разпореждане и ползване на земеделски площи в държавна собственост на територията на община Димитровград за 2017 г., както и разглеждане и приемане на предложение на Програма от мерки за подпомагане за провеждане на селскостопанска политика и политика за развитие на селските райони.

Също така, съветниците ще обсъдят отчетите за работа на бюджетните потребители с финансови отчети за 2016 г. на Центъра за социалните услуги, Културния център, Народната библиотека „Детко Петров“, Здравния дом и Спортно-туристическия център „Цариброд“.

Една от точките, която ще бъде обсъдена в дневния ред на заседанието на местния парламент е разглеждане и приемане на предложението на Програма за подкрепа на младежта в община Димитровград в 2017 г.

Началото на сесията на ОС Димитровград е насрочено за 10:00 часа.

Десетина точки от дневния ред ще се намерят на утрешния публичен дебат от 12:00 часа в залата на Общинския съвет, на който ще присъстват представители на компетентни органи на общината, държавни служби, сдружения, заинтересовани граждани и медии.

 А. Тодоров

Фото: Славиша Миланов

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар