НачалоPosts Tagged "трансгранично сътрудничество" (Page 6)

трансгранично сътрудничество Tag

   Град Пирот взе признание за отчетената ефективност, успех и устойчивост в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Според портала Пиротске вести, признанието конкретно се отнася до проекта за реконструкция на старото караулно помещение, за което от ИПП фонда е осигурено над

   Присъственото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия се проведе на 15 юли в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище, Република България. Основната цел на заседанието беше да се одобри списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата