Uprava carina u susret praznicima

   Kako se praznovanje pravoslavnog Uskrsa ove godine poklapa sa prvomajskim praznicima, carinska služba pojačava aktivnosti na svim graničnim prelazima, pripremajući se za povećani broj putnika koji dolaze ili samo prolaze kroz Srbiju. Carinska služba je već preduzela sve mere, kako bi se sprečila nepotrebna zadržavanja. Putnike, koji planiraju prelazak granice, podsećamo da je Srbija tranzitna zemlja na putu ka Bugarskoj i Turskoj, te da je pritisak na prelaze tokom praznika potpuno očekuvana pojava. Ukoliko su u mogućnosti, putnici bi trebalo da biraju alternativne umesto najfrekventnjih graničnih prelaza.

   Na udarnim prelazima, kao što je Horgoš, biće otvorene sve trake (šest za putnički i jedna za autobuski saobraćaj), a smene će biti pojačane dodatnim brojem službenika. Umesto preko Horgoša, tokom najvećih gužvi bolje je koristiti prelaze: Đala, Bački Vinogradi, Bajmok ili Kelebija. Alternativa uvek opterećenim Batrovcima je Šid, a za Preševo je to granični prelaz Prohor Pčinjski.

259 GP Gradina

   Podrazumeva se da se od carinskih službenika pored kvalitetne i efikasne kontrole robe očekuje profesionalan i prijatan odnos prema putnicima. Efikasni carinski službenici i dobro informisani putnici zajedno doprinose ubrzavanju granične procedure, smanjenju gužvi, prijatnijem i lepšem putovanju.

   Detaljne informacije o pravilima u putničkom prometu nalaze se na sajtu www.carina.rs, u rubrici „Pitanja i odgovori“, dok se o režimu rada svih carinarnica možete detaljno informisati na sajtu Uprave carina, u rubrici „Aktuelnosti“ na stranici: http://www.upravacarina.rs/cyr/Stranice/Default.aspx

Izvor: Uprava carina Republike Srbije

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.