„Трейс Груп Холд“ работи по три проекта с международно значение в Р Сърбия и по още 50 с регионално значение

   Димитър Джурович, директор на “Коридори Сърбия”:  “Трейс” показа, че е сериозно дружество. През второто тримесечие те работят на пълни обороти на Пирот (Изток) – Димитровград и са безупречни.”

   „Трейс Груп Холд“ АД е сред първите, които приключват своите отсечки от 100-километровата магистрала от Ниш до българската граница при Калотина. Трасето на първата отсечка е на етап полагане на последния, износващ слой и ще бъде завършена до 15 юни, втората е разделена на участъци, по които се извършват различни пътно-строителни дейности, които ще приключат на 15 юли. Холдингът изпълнява още два обекта с Възложител „Коридори Сърбия“ – Паралелен нетърговски път на АМ Е80 Ниш- Димитровград и най-тежкото и сложно трасе на новоизграждащата се магистрала Е75  от Гърделица до Царична долина.

252 TRACE

   Трасето на новоизграждащия се алтернативен път е 22 км, от които вече са асфалтирани 4 км., по останалите участъци се работи ускорено, изграждат се подпорни стени заради активирани свлачищни процеси, строят се мостове. Любопитен факт е, че новото трасе повтаря стария римски път VIA MILITARES, при изкопните работи са открити множество артефакти. 4,8-километровата отсечка на АМ Е75 включва 6 мостови съоръжения, платната на магистралата са на различни нива, ще бъде изградена огромна подпорна стена.

253 TRACE

   Преди година и половина “Трейс” купи последователно две от най- големите пътно строителни фирми в Сърбия, както и каменна кариера и асфалтов център, които са най-големите в страната. Базата е разположена на 30 км от град Ниш и е с капацитет от 200 тона на час, работи денонощно като произвежда 8 различни вида асфалтови смеси и 10 различни фракции инертни материали. Годишно в нея се произвеждат 200 хил. тона асфалт и 400 хил. тона трошен камък. „На всеки 5 секунди тук влиза и излиза камион”, информира инж. Ненад Илич, ръководител на базата.

254 TRACE

   Двете пътно –  строителни  фирми – „ Трейс ПЗП Ниш“ и „ Трейс ПЗП Враня“ имат договори за текущо поддържане на около 2500 км. републикански пътища, на практика – цяла Югоизточна Сърбия.

255 TRACE

   Кметът на гр. Ниш Зоран Перишич сподели: „Трейс измени представата ни за строителство и то за кратък период от време. Успя да спечели много проекти и да ги реализира безупречно. От спряло да съществува предприятие, ПЗП Ниш се превърна в предприятие с перспектива да расте. Компанията дава хляб на 460 души, имаме добро сътрудничество и предпоставка за още работни места. Град Ниш се нуждае от такива коректни и добри партньори. Средната възраст на работещите в ПЗП Ниш е 35 години. Млад е екипът и на „Трейс ПЗП Враня”, където се трудят общо 280 служители. Това предприятие поддържа 1300 км. на територията на 13 общини. Само за една година фирмата успява да се стабилизира.

256 TRACE

   Заместник кметът на гр. Враня Драголюб Стеванович сподели: „Борихме се да запазим цялостта на пътно – строителната фирма. Появи се Трейс Груп Холд, в чието лице ние намерихме сериозен партньор, който е в състояние да инвестира в селските ни пътища. Тези пътища не са ремонтирани, откакто са направени – 50, 60 години назад, имаше и такива без пътища. Няма друго предприятие в региона, което да може да инвестира 3,5 млн. евро в такъв проект.“

257 TRACE

   Фирмата е подизпълнител по три участъка от АМ Е 75. Заедно с колегите от Холдинга работи по най-сложното новоизграждащо се трасе   на Е75. Общо във всички сръбски фирми на „Трейс“ и на обектите работят около 1500 човека.

Източник: „Трейс Груп Холд“

Фото: „Трейс Груп Холд“

Написал/ла
Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.