Акция на организацията „Независим женски център”

   Активистите на сдружението в центъра на Димитровград организираха улична акция. в която разделиха листовки с текстове срещу трафик на хората.

   Сдружението „Независим женски център” има дълга традиция и съществува от 2001 година. Един е от основателите на АСТРА мрежата, чиято мисия е борба срещу трафик на хората. Сдружението е член на мрежата „Жене у црном” и на мрежата „Жени срещу насилието”, с главна цел борба за женските и човешки права. Организацията „Независим женски център”, между другото, промовира борба за женските и човешки права, насърчава жените за участие във всички области на обществения живот, бори се срещу насилието и дискриминацията на жените, срещу всички форми на трафик на хора и пледира за мирна политика и приемане на миналото.

   Организацията сътрудничи с няколко държавни институции на национално и местно ниво.

Д. А. Виденов

Фото: Независим женски център

Без коментар

Sorry, the comment form is closed at this time.