Akcija “Nezavisnog ženskog centra”

   Aktivistkinje udruženja “Nezavisni ženski cetar” organizovale su u centru Dimitrovgrada uličnu akciju deljenja flajera, koja ima za cilj sprečavanje trgovine ljudima.

   Udruženje “Nezavisni ženski centar” ima dugu tradiciju i postoji od 2001. godine. Jedno je od osnivača ASTRA mreže, čija je misija borba protiv svih oblika trgovine ljudima. Takođe  ovo udruženje je i članica mreže Žena u crnom i mreže Žena protiv nasilja, čiji je glavni cilj  borba za ženska i ljudska prava. “Nezavisni ženski centar”, između ostalog, promoviše zaštitu ženskih i ljudskih prava, osnažuje žene za njihovo učešće u svim oblastima društvenog života, bori se protiv nasilja i diskriminacije nad ženama, vodi borbu protiv svih oblika trgovine ljudima i zalaže se za mirovnu politiku i suočavanje sa prošlošću.

   Organizacija sarađuje sa više državnih institucija na nacionalanom i lokalnom nivou.

D. A. Videnov

Foto: Nezavisni ženski centar

Bez komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.