Стефан Стойков: В новата учебна година с учебници на майчин език

   Босилеград, които изцяло се учат на майчин български език, на старта на новата учебна година ще получат преведени учебници по всички предмети, с изключение на тези по музика и изобразително изкуство, съобщи пред „Ново Братство” Стефан Стойков, зам.-председател на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. Комплекти  преведени учебници от I до VI клас НС ще предостави и на Основното училище „Христо Ботев” в Димитровград. Същевременно ще бъдат предоставени и комплекти преведени учебници за I клас в гимназиите в Димитровград и Босилеград, освен тези по математика и музика.

   Говорейки за решаването на проблема с липсата на учебници на майчин език, Стойков изтъкна, че сегашното ръководство на Националния съвет още от встъпването си в длъжност е започнало да търси решение за този проблем. Във връзка с това Комисията по образование към НС още на първото си заседание е приела заключение да бъдат преведени и отпечатани учебниците за първи и пети клас на основното училище и за първи клас на гимназията, а след това последователно да се превеждат учебниците за втори и шести клас в основното и за втори клас в гимназията и т.н. „Заключенията на комисията за мен и за председателя на Националния съвет бяха приоритет и ние веднага направихме контакти с Министерството на образованието на Сърбия и Института за учебници. След дълги преговори министерството реши да отпусне средства на Института за учебници за подготовка, превод и печатане на учебниците”, посочи Стойков и добави:

257

   „Въз основа на това решение на 21-ви август миналата година ни извикаха на среща в Института за учебници в Белград, на която заедно с мен присъстваха и директорите на основното училище и на гимназията в Босилеград. На срещата бе договорена динамиката на превеждането на учебниците за I и V клас на основното училище и за I клас на гимназията, която предвиждаше до 1-ви септември да намерим преводачи, които да преведат учебниците – и то в срок от 30 дена за основното, съответно 45 дена за гимназията. Въпреки кратките срокове, преводачите се справиха страхотно и предоставиха преводите си на института в определения срок. След това Комисията по образование предложи на института да се ангажират специалисти, които да направят редакция и коректура на преведените материали. Въпреки че министерството първоначално не бе определило средства за тази цел, след тежки преговори все пак се стигна до решение и то реши да отпусне допълнителни средства. Благодарение на Посолството на Република България намерихме университетски професори, които направиха редакция и коректура на преводите, обаче това малко позабави целия процес на превеждането и печатането на учебниците”, поясни зам.-председателят.

   Междувременно председателят на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия Владимир Захариев активно е участвал в изготвянето на Акционния план за правата на малцинствата в Сърбия, за който НС на българите на 2 март даде позитивно мнение. Акционният план е от изключително значение за Сърбия във връзка с преговорите й за пълноправно членство в Европейския съюз, а в него е предвидено и изготвяне на меморандум за сътрудничество във връзка с печатането на учебници за малцинствата, включително и за българското.

   „НС предложи на министерството в меморандума да бъде включено превеждането и печатането на учебници за втори, трети, четвърти и шести клас, с изключение на учебниците по музика и изобразително изкуство. Предложението бе прието и на 22 март т.г. в Белград аз подписах меморандума заедно с министъра на образованието Сърджан Вербич и с директора на Института за учебници Драголюб Койчич”, изтъкна Стойков и добави: „В този документ се предвижда процесът по превеждането и печатането на учебниците за II, III, IV и VI клас да приключи до началото на учебната 2016/2017 година. Същевременно е запланувано през септември 2016 година да подпишем анекс към меморандума за превод на учебници за седми и осми клас на основното училище, които да бъдат подготвени до началото на учебната 2017/2018 година. Предвидено е и през септември 2017 година да подпишем нов анекс за превод на учебниците по музика и изобразително изкуство от първи до осми клас, което да се реализира до началото на учебната 2018/2019 година. Това означава, че септември 2018 година ще имаме преведени всички учебници за основното училище, което е с една година по-рано от първоначалния срок, който бе определила нашата Комисия по образование на заседанието си от 11 юни 2015 година”, поясни той.

   Според обещанията от страна на Министерството на образованието очаква се до края на тази година да бъде подписан и подобен меморандум за превод на учебниците за втори, трети и четвърти клас на гимназията.

   Според Стойков преведените учебници представляват историческо постижение на Националния съвет, ако се има предвид факта, че след 30 години българите в Сърбия отново ще имат учебници на майчин език. „Заедно с председателя на НС Владимир Захариев изказваме голяма благодарност към всички, които са взели участие в процеса на превеждането на учебниците, а особено към директора на Института за учебници Драголюб Койчич”, изтъква той.

   Зам.-председателят на НС накрая особено подчерта, че е изключително доволен от факта, че вече са създадени необходимите условия за провеждане на обучението на майчин език в основното училище. „В качеството ми на зам.-председател на НС и зам.-кмет на общината призовавам родителите свободно да се определят децата им да се учат на майчин български език, което право им е гарантирано с Конституцията и със Законите на Република Сърбия”, изтъкна Стойков.

Източник: Ново Братство (автор П.Л.Р.)

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар