Mediji: Promoteri javnog ili političkog interesa

U četvrtak 30. marta, Nezavisno udruženje novinara Srbije organizuje javnu debatu o uočenim nepravilnostima i mogućim rešenjima u procesu projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od interesa za javnost. Na debati će biti predstavljeni izveštaj o primeni ovog mehanizma tokom prvih šest meseci nove Vlade i pravna analiza koja obuhvata period od početka primene novog Zakona o javnom informisanju do kraja 2016. godine. Izveštaj i analiza mapirali su glavne probleme projektnog sufinansiranja i ponudili moguća rešenja za oblasti kao što su:

  • Poštovanje obaveze raspisivanja javnih konkursa
  • Nejasna namena konkursa, diskriminatorni kriterijumi
  • Iznos sredstava koja se dodeljuju na konkursima
  • Sporna pitanja koja se odnose na rad stručnih komisija
  • Nepravilnosti u procesu odlučivanja o dodeli sredstava
  • Nedovoljna transparentnost procesa
  • Evaluacija sprovedenih projekata
  • Neadekvatan sistem nadzora primene propisa u procesu projeknog sufinansiranja

Nalaze iz pravne analize predstaviće advokat Miloš Stojković, dok će Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS – a predstaviti glavna zapažanja u vezi sa procesom projeknog sufinasiranja u poslednjih šest meseci. Svi učesnici se pozivaju da uzmu aktivno učešće u debati i daju svoj doprinos uređenju ovog mehanizma koji je dobro zamišljen, ali ne baš najbolje implementiran.

Izveštaj i pravna analiza izrađeni su u okviru projekata  Otvoreno o javnim politikama – Projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja u Srbiji koji podržava TRAG fondacija sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i američki narod kao i organizacija Civil Rights Defenders.

KO:                 Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS – a

                        Miloš Stojković, autor Pravne analize projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od interesa za javnost u RS i advokat u kancelariji Živković & Samardžić

ŠTA:                Javna debata „Mediji: promoteri javnog ili političkog interesa?“

KADA:            Četvrtak, 30. mart 2017, 14:00 časova

GDE:                Medija centar Beograd (mala sala na II spratu), Terazije 3

KONTAKT:    Tamara Filipović Stevanović, tel: 066/8822 009, email: [email protected]

Izvor: NUNS

Foto: pixabay.com

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар