В момента се провеждат ремонтни работи на пътния участък Трънски Одоровци – Куса Врана с дължина 2 километра

В момента се провежда втората фаза на ремонтни работи на пътния участък Трънски Одоровци – Куса Врана с дължина 2 километра. Стойността на инвестицията е 22 милиона динара. Половина от средствата са отпуснати от общинския бюджет, а останалата част от бюджета на Министерството на икономиката на Р. Сърбия. Изпълнител на работите е „Трейс ПЗП“ – Ниш.

„В момента работим трамбоване на пътя. Дебелината е в съотношение от 15 до 35 см, в зависимост от конфигурацията на пътя. След това ще последват изравняване, насипване с камъчен прах и нанасяне на асфалтова настилка с дебелина 6 см. По целия участък от пътя ще бъде изграден канал, в който чрез 5 бетонови тръби ще се отвеждат атмосферни води в коритото на Кусовранска река“ – каза за ФАР Жан Цоневич, член на Общинския-изпълнителен съвет за комунални дейности и пътна инфраструктура.

Подготвителните работи на пътния учатък Трънски Одоровци – Куса Врана ще приключат до края на месец юли, а до 5 август т.г. се очаква полагане на асфалтова настилка.

 А. Тодоров

Фото: Ж. Цоневич

Текстът е част от проекта „Гражданско обслужване и малцинствена общност“, който е съфинансиран от Община Димитровград в рамките на медийния конкурс за 2017 г.

Становищата представени в медийния проект не отразяват становищата на органите, които определиха средства.

 

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар