Работна среща в Козлодуй с цел обмяна на добри педагогически практики в детски градини от България и Сърбия

В детска градина „Мир” в община Козлодуй – Р. България, на 16-ти септември т.г. се проведе работна среща с цел обсъждане на въпроси свързани с предучилищно образование в две съседни страни, България и Сърбия и бъдещи съвместни дейности за обмяна на опит.

„На участниците в дебата предложих да направим мрежа от десет детски градини, по пет от България и Сърбия с цел споделяне на добри педагогически и образователни практики и междуинституционална квалификация. Към мрежата най-вероятно ще се присъедини и една детска градина от Република Сръбска. Ще опитаме да направим споразумение с ръководещи хора от детските градини от общините Козлодуй, Елин Пелин, Ихтиман, Хайредин и Копривщица – Р. България, Медведжа, Свърлиг, Мерошина, Църна Трава и  Власотинце – Р. Сърбия и Вишеград – Р. Сръбска. Надявам се да осъществим ефикасна комуникация за да реализирам тази идея“, каза специално за ФАР, Драган Чукалович, координатор между преговарящите страни.

Участието в дебата взеха Мая Йонова, директор на детска градина „Мир“ от Козлодуй, Марина Колева, директор на детска градина „Радост“ от Елин Пелин и директори на детски градини от сръбските общини Медведжа и Свърлиг. Специално участие в дебата взе Лидия Петрова, началник-отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” към община – домакин на срещата.

 А. Тодоров

Фото: Мая Йонова

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар