Работна среща в Козлодуй с цел обмяна на добри педагогически практики в детски градини от България и Сърбия

В детска градина „Мир” в община Козлодуй – Р. България, на 16-ти септември т.г. се проведе работна среща с цел обсъждане на въпроси свързани с предучилищно образование в две съседни страни, България и Сърбия и бъдещи съвместни дейности за обмяна на опит.

„На участниците в дебата предложих да направим мрежа от десет детски градини, по пет от България и Сърбия с цел споделяне на добри педагогически и образователни практики и междуинституционална квалификация. Към мрежата най-вероятно ще се присъедини и една детска градина от Република Сръбска. Ще опитаме да направим споразумение с ръководещи хора от детските градини от общините Козлодуй, Елин Пелин, Ихтиман, Хайредин и Копривщица – Р. България, Медведжа, Свърлиг, Мерошина, Църна Трава и  Власотинце – Р. Сърбия и Вишеград – Р. Сръбска. Надявам се да осъществим ефикасна комуникация за да реализирам тази идея“, каза специално за ФАР, Драган Чукалович, координатор между преговарящите страни.

Участието в дебата взеха Мая Йонова, директор на детска градина „Мир“ от Козлодуй, Марина Колева, директор на детска градина „Радост“ от Елин Пелин и директори на детски градини от сръбските общини Медведжа и Свърлиг. Специално участие в дебата взе Лидия Петрова, началник-отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” към община – домакин на срещата.

 А. Тодоров

Фото: Мая Йонова

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar