Suzana Paunović: Pripadnici manjina mogu da se obraćaju na maternjem jeziku

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović rekla je za RTS da je izglasavanjem izmena Zakona o službenoj upotrebi jezika pripadnicima nacionalnih manjina omogućeno da se u parlamentu obraćaju na svom jeziku. Gostujući u Dnevniku RTS-a, ona je rekla da je ta mogućnost postojala od 2002. ali da je postajalo ograničenje koje je sada ukinuto.

“Poslanici su mogli da se obraćaju na svom manjinskom jeziku ukoliko je njihova nacionalna manjina zastupljena dva odsto u odnosu na ukupan broj stanovnika. Sada to ograničenje ne postoji. Postoji mogućnost da se narodni poslanici obrate na svom maternjem jeziku i ne samo da se obrate već i da podneske prilažu na svom maternjem jeziku”, navodi Paunovićeva.

Dodaje da su izmenama Zakona o nacionalnim savetima jasnije definisana ovlašćenja tih saveta, smanjenja prekomerna politizacija i transparentniji rad nacionalnih saveta.

“Dolazi do promene na tri ključna nivoa. Prvi se tiče nadležnosti i statusa Nacionalnog saveta, regulišu se pitanja oko zasnivanja radnog odnosa, položaj izabranih lica i funkcionera u Nacionalnoim savetu. Uvodi se programski budžet, obavezni revizorski izveštaji, strože kontrole novca kao i transparentnije trošenje. Znači – pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da znaju kako Nacionalni savet koristi sredstva. Treći nivo promena se tiče depolitizacije Nacionalnog saveta”, navodi Paunovićeva.

Govoreći o žalbama meštana bugarske nacionalnosti na probleme sa ispisivanjem njihovih prezimena u ličnim dokumentima, navodi da se radi o problemu koji nameće praksa, ali da će se sve učiniti da se dođe do rešenja.

“Radi se o ostvarivanju prava na upis ličnog imena na bugarskom jeziku. Problem u praksi se povremeno dešava jer postoji razlika između srpskog i bugarskog jezika kada su u pitanju prezimena. U bugarskom jeziku postoji ženski i muški oblik prezimena i prilikom zaključenja braka u Bugarskoj supruga neokog ko se na rimer preziva Ivanov će nositi prezime Ivanova, a u Srbiji to nije moguće. Dakle jednaka su prezimena za oba bračna druga. To je problem koji praksa nameće”, objašnjava Paunovićeva.

Dodaje da je dosta urađeno na unapređenju položaja bugarskih nacionalnih manjina.

“Mislim da je to zaista mali problem u odnosu na ono šta smo mi uradili na unapređenju bugarske nacionalne manjine – 18.500 građana bugarske nacionalne manjine koji žive u Srbiji imaju svoj Nacionalni savet, on se finansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije, 1.100 mališana svakodnevno izučava bugarski jezik sa elementima nacionalne kulture, za 170 dece u osnovnim školama obezbeđena je kompletna nastava na bugarskom jeziku, za 180 učenika srednje škole takođe postoji kompletna nastava.”, navodi Paunovićeva.

Izvor i foto: RTS

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар