Opština Dimitrovgrad uzima kredit za projekat uređenja neasfaltiranih sokaka u gradu

Na sednici Skupštine opštine Dimitrovgrad odbornici su, između ostalog, usvojili odluku o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda sa pozitivnim mišljenjem svih nadležnih skupštinskih odbora. Na osnovu Zakona o javnom dugu, ovom odlukom je predviđeno zaduživanje opštine Dimitrovgrad u iznosu do 40 miliona dinara za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u skladu sa opštinskim budžetom za tekuću godinu.

U svojstvu izvestioca predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov je istakao da lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije naredne godine planira realizaciju projekta kompletnog uređenja svih neasfaltiranih sokaka u Dimitrovgradu u ukupnoj dužini od 5 kilometara.

Na zasedanju lokalnog parlamenta je usvojena odluka o izmenama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2018. godinu, kao i izveštaj o poslovanju budžeta za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Zamenik predsednika opštine Zoran Gerov je rekao da su u pomenutom kvartalu ukupni ostvareni prihodi u budžetu oko 275 miliona dinara ili 35,49% od planiranih za ovu godinu 775. 946. 114, dok su rashodi oko 252 miliona ili 33,97% od planiranih 772.240.000 dinara

„Prva polovina ove godine bila je izuzetno teška, imajući u vidu da je Opština bila opterećena presudom za izmirenje obaveza za ulicu Balkanska. Takođe, aprila meseca je uveden centralni registar faktura, gde smo bili suočeni sa tim da svaki poverilac, i prema korisnicima budžeta, i prema lokalnoj samoupravi, kači svoje fakture na centralnom registru, i sa istekom valute koja je obeležena na registru mi smo morali da izmirujemo obaveze. Svako njihovo neizmirivanje je značilo zaustavljanje transfera iz republičkog budžeta, ali smo uspešno prebrodili i taj period. Takođe u prvoj polovini godine dobili smo sredstva u iznosu od 30 miliona dinara od strane Ministarstva finansija i to nam je pomoglo da prebrodimo finansijske probleme sa kojima smo se suočavali. Značajno je bilo i to što u tom periodu nijedna planirana aktivnost u delu poljoprivrede, privrede, socijale i infrastrukture nije bila obustavljena“ – istakao je, između ostalog, Gerov.

Odbornici su usvojili i odluku o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi “Osmi septembar”, finansijski izveštaj za proteklu i izveštaj o radu za radnu 2017/2018. godinu, kao i godišnji plan ove ustanove za tekuću godinu.

Na sednici su usvojene i odluke o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP “Komunalac” iz Dimitrovgrada za prvih 6 meseci ove godine, o uspostavljanju saradnje između opština Dimitrovgrad iz Srbije i Dimitrovgrad iz susedne Bugarske, kao i Program podrške verskim zajednicama na teritoriji opštine za tekuću godinu.

Na zasedanju lokalnog parlamenta diplomirani pravnik Dragan Golubov je razrešen funkcije sekretara SO Dimitrovgrad pre isteka mandata, zbog postavljenja na mesto načelnika Opštinske uprave. Na predlog predsednika Skupštine opštine Dimitrovgrad Zorana Đurova funkciju sekretara u narednom četvorogodišnjem periodu obavljaće Zorica Sokolov, diplomirani pravnik iz Beleša.

Aleksandar Vasov, ispred grupe građana „Caribrode misli slobodno“ podneo je Skupštini opštine inicijativu o pokretanju procedure o donošenju odluke o izmeni i dopuni Prostornog plana opštine u cilju onemogućavanja izgradnje mini hidroelektrana na vodotokovima zaštićenih prirodnih područja opštine Dimitrovgrad. Pomenuti predlog trebalo bi da bude uvršten u dnevni red na nekoj od narednih sednica.

Predsednik SO je obavestio odbornike da je odbornik Boža Ivankov istupio iz DPB-a i da će ubuduće nastupati samostalno.

  A. Todorov

Foto: Slaviša Milanov

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар