Кръгла маса в Димитровград на тема „Употребата на традиоционните названия и вписаването на представителите на националните малцинства в гражданските регистри”

На 16 февруари т.г. в конферентната зала в Спортния комплекс „Парк“ в Димитровград ще се проведе кръгла маса на тема “Употребата на традиционните названия и вписването на представителите на националните малцинства в гражданските регистри”.

В откриването на събитието, което ще започне в 10:30 часа ще говорят Владица Димитров, кмет на община Димитровград, Радко Влайков, посланик на Р. България в Белград и Иван Бошняк, държавен секретар в Министерството на държавното управление и местното самоуправление.

След това ще се проведе дискусия за използването на традиционните названия на единиците на местното самоуправление, населените места и други географски названия на езиците на националните малцинства. Освен представители на Министерството на държавното управление и местното самоуправление, в дебата ще участват Зоран Джуров, председател на Общинския съвет на Димитровград и доцент д-р Ана Кочева от Института за български език към Българската академия на науките.

В кръглата маса ще се обсъжда и въпросът за вписавнето на имената и националната принадлежност на малцинствата в гражданските регистри”. Дебатът ще бъде воден от Ангел Йосифов, председател на Изпълнителния съвет на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия, Деян Милев, член на Общинския съвет на община Димитровград, Ана Кочева и представител на компетентното министерство.

След провеждане на дискусии и формулиране на заключения от кръглата маса, в сградата на Община Димитровград ще бъде поставено табло с традиционното название на общината – Цариброд.

А. Тодоров

Фото: Стефан Павич

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар