Срокът за подаване на предложения за общински награди и признания е удължен до 10 септември

На заседанието на Организационния комитет за отбелязване празника на Община Димитровград, проведено на 5 септември, бе решено срокът за подаване на предложения за общински награди и признания да бъде удължен до 10 септември.

Както е посочено в официалното съобщение, на 27 юли Организационният комитет е отправил покана към всички юридически и физически лица от територията на община Димитровград да подадат предложения за общински награди и признания по случай празника на общината – Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богородица) до 2 септември. Тъй като до края на този срок са подадени само две предложения, Организационният комитет реши срока да бъде удължен до 10 септември.

В съобщението се напомня, че общинските награди и признания се дават за постижения, които са признати и станали обществено достояние като изключителни резултати в икономиката, селското стопанство, комуналната дейност, здравеопазването, образованието, културата, спорта и други области. Наградите и признанията се връчват на физически лица, предприятия, институции, организации, сдружения, местни общности, държавни органи, групи граждани, други заслужили органи и организации както и на научни, културни и други работници, допринесли за развитието или популяризирането на Община Димитровград.

Заинтересованите физически и юридически лица трябва да изпратят предложенията си до Общинската комисия за награди и признания. Предложенията трябва да бъдат обосновани или документирани по начин, който осигурява достатъчно елементи за вземане на решение.

Окончателното решение за присъждане на награди и признания се взема от Общинския съвет на Димитровград по предложение на кмета, се посочва в съобщението изпратено до медиите от председателя на Общинския съвет на Димитровград и председателя на Организационния комитет Зоран Джуров.

ФАР (източник: ОС Димитровград)

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар