След повече от четири месеца от началото на работите незаконното изграждане на пътя е спряно

След две статии на Интернет портала ФАР и няколко запитвания към местните власти, Община Цариброд разпореди на самата себе си спиране на работите по изграждането на некласифициран път от Градинье до Бачево. В копието на решението на строителния инспектор, което е предоставено на редакционната колегия на ФАР, се посочва, че „за започнатите работи няма решение за разрешение за изпълнение на работи“.

Нека да напомним, че става дума за изграждането на път, необходим за експлоатацията на огнеупорна глина в района на село Бребевница от аранджеловската фирма „Мине инвест ДОО“, с която Община Цариброд сключи договор за търговско-техническо сътрудничество на 11 септември 2018 година.

В съответствие с този договор „Мине инвест ДОО“ пое задължението за собствена сметка да ремонтира и изгради местните пътища до Бребевница, които да бъдат използвани за „транспортиране на земни материали и минаване на тежки строителни машини”, както е посочено в договора, в който никъде не се споменава експлоатацията на огнеупорна глина в Бребевница.

Прогнозната стойност на работите е над 16 милиона динара. Междувременно Министерството на минното дело и енергетиката отказа да предостави информация дали „Мине инвест ДОО“ има право на експлоатация или проучване на находището на минерална глина в района на Бребевница. По-късно отговорът беше предоставен от предприятието „Мине инвест ДОО“, което потвърди, че по време на изпълнението на работите по изграждането на пътя не е имало разрешение за експлоатация на глина.

Отговорът на общината закъсня с 20 дни

Интернет порталът ФАР няколко пъти написа, че работите се извършват незаконно и че се нарушава не само Законът за планирането и изграждането, но и Законът за горите и Законът за земеделските земи. Затова на 9 юли тази година до Община Цариброд бе изпратено второто искане за предоставяне на информация относно спирането на пътно-строителните работи, което предварително беше оповестено устно. Непълен отговор на искането беше даден едва на 16 септември, повече от 20 дни след изтичането на определения от закона краен срок. Отговорът показа, че решението за спиране на работите е издадено едва на 12 септември, 2 месеца след подаване на искането на ФАР и след повече от 4 месеца, откакто изпълнителят на работите прокара новото трасе на пътя от Градинье до село Бачево, което и с просто око се виждаше от главния градски площад в Цариброд.

Новините за селективно прилагане на законите в Сърбия отдавна не са нищо ново, а един от най-драстичните примери именно е нарушаването на Закона за планирането и изграждането.

Символите за начина, по който държавата (не) прилага този закон несъмнено са ресторантът с площ от 1000 квадратни метра, незаконно построен през 2017 година на Панчичев връх в Националния парк Копаоник, и фантомното разрушаване на сгради в Савамала през април 2016 година. Извършените в двата случая престъпления срещнаха слаба вербална реакция на властите, държавни ръководители обещаха прилагане на закона, но не последва и действително прилагане на закона.

В случая на незаконното строителство на пътя от Градинйе до Бачево и по-нататък до Бребевница очевидно е приложена практиката инвеститорът или изпълнителят първо да извърши работите и едва след това да получи необходимата документация и да узакони извършените работи. В конкретния случай инвеститорът е едно местно самоуправление, от което се очаква да бъде първото, което последователно прилага законите.

Сергей Иванов

Снимки: Стефан Павич

Написал/ла

Сергей Иванов е роден през 1975 година в Димитровград (Цариброд). Завършва Факултет по ветеринарна медицина и професионални курсове по опазване на околната среда, биологично производство и исползване на партиципативни методи в развитие на селските райони. Учредител е на природонаучно дружество „Натура Балканика”, както и на сдружението за развитие на биологично производство „Биобалкан”. От 2002 година активно участва в провеждане на много проекти в сферата на развитие на селските райони и особено в областта на опазването на местните породи домашни животни. Като студент е сътрудник на „Независне новине“ от Баня Лука. Автор е на няколко научни статии за опазване на генетични ресурси и документални филми за местните породи домашни животни. Със супругата си и двете деца отглежда магарета и овце във ферма край Цариброд. От 2018 година работи като журналист-сътрудник на портал ФАР.

Без коментар

Оставете коментар