Съхраняване на българското етнокултурно пространство един от приоритетите пред новия председател на ДАБЧ Илия Гюдженов

С решение на Министерския съвет на Република България, от началото на месец декември Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/ има нов председател. Името му е Илия Гюдженов. Макар и неизвестно за широката общественост, то е добре познато в академичните среди. И няма как да е иначе, тъй като кариерата си до момента е посветил на Югозападния университет „Неофит Рилски“, където освен професор по математика, два мандата управлява висшето училище като заместник ректор и два като ректор. От 2008 до 2014 г. пък е член на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/. От 2014-та до избирането си за председател на ДАБЧ, оглавява Комисията за следакредитационно наблюдение и контрол към НАОА.

В специално интервю за Радио България, Гюдженов очерта приоритетите си начело на Държавната агенция за българите в чужбина.

„Сред приоритетите на Агенцията са съхраняване на българското етнокултурно пространство, духовно единение на всички българи в страната и по света, както и изграждане на български лобита в чужбина. Важно е да поясня, че в момента основната дейност на Агенцията е свързана с удостоверяване на български произход на граждани на други страни, които са членове на българските общности. Дори да не са членове на съответните културни дружества, те имат право да поискат подобно удостоверение, с оглед и на това, част от тях да се възползват от Постановление 103 на МС за обучение в българските висши училища. От друга страна, с него имат право да кандидатстват за временно или постоянно пребиваване у нас, както и за българско гражданство”, каза Гюдженов.

Гюдженов призна, че основна част от капацитета на ДАБЧ е ангажиран с този въпрос и това затруднява работата на Агенцията, свързана с останалите ѝ приоритети. Затова е направено предложение за промяна на нормативната уредба и създаването на Консултативен съвет, чийто прерогатив да бъдат дейностите, свързани с удостоверяването на български произход. Така работата на Агенцията ще бъде облекчена и след увеличаване на административния ѝ потенциал, ще се насочи към споменатите ѝ останали дейности, обясни новоназначеният ѝ председател.

За да стане по-разпознаваема сред българите зад граница, които нерядко не знаят в какво се изразяват нейните функции, ДАБЧ трябва да задълбочи връзката си с тях, вслушвайки се в техните искания, въпроси и проблеми, каза Гюдженов и добави:

„Много е важно да се правят периодични проучвания за очакванията на българските общности от работата на Агенцията. Какво съдействие очакват те от ДАБЧ? В какви проекти биха участвали? Постоянно се правят анализи от Дирекция „Български общности и информационна дейност“ за работата на Агенцията с българските общности, но това трябва да бъде задълбочено.”

Председателят на ДАБЧ е категоричен, че е готов да се вслушва, както и да съдейства за реализирането на всички предложения, постъпили в Агенцията от страна на българите в чужбина. Що се отнася до пречките и забавянето на различните административни процедури, пред които се изправя всеки, поискал да получи българско гражданство, Илия Гюдженов коментира:

„Ролята на ДАБЧ е да издаде удостоверение за български произход. Имало е известно забавяне на преписките, поради голямото натрупване на заявления, подадени на място в Агенцията. Но това вече е в рамките на законно установения едномесечен срок. Известно забавяне има само за онези заявления, които са постъпили по консулски път. Те обаче също ще бъдат обработени най-късно до 11 януари 2021г.. Останалите процедури, които касаят българско гражданство и издаване на разрешение за пребиваване, не са от компетенцията на ДАБЧ.”

Председателят на ДАБЧ подкрепя предложението на вицепрезидента Илияна Йотова за създаване на регистър на българите от традиционните общности зад граница, обучаващи и реализиращи се у нас. Реализацията му е все още на идеен етап. При всички случаи обаче, той би бил полезен, защото чрез него, с помощта на ректорите на висшите учебни заведения, може да бъде проследен всеки от постъпилите на обучение по Постановление 103-то и 228 на МС. Така ще стане ясно и каква част от тях остават и се реализират в България, или се връщат в родните си страни.

Тъй като е заел поста съвсем скоро, Илия Гюдженов все още се запознава с всички инициативи, които организира или подкрепя Агенцията, но бе категоричен, че утвърдените такива – детските конкурси, „Българка на годината“ и „Спартакиада“ ще бъдат продължени. По думите му, с времето към тях могат да бъдат добавяни и нови, предаде БНР.

Източник: БНР (автор Йоан Колев)

Фото: БНР / БГНЕС

Сподели публикация
Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар