Očuvanje bugarskog etno-kulturnog prostora jedan od prioriteta novog predsednika Agencije za Bugare u dijaspori Ilije Gjudženova

Odlukom Vlade Republike Bugarske, od početka decembra Državna agencija za Bugare u dijaspori ima novog predsednika. To je Ilija Gjudženov. Iako nije poznat širokoj javnosti, on je dobro poznat u akademskim krugovima. I to je sasvim normalno, jer je svoju karijeru do sada posvetio Jugozapadnom univerzitetu „Neofit Rilski“ u Blagoevgradu gde je bio profesor matematike, zamenik rektora – dva mandata i još toliko – rektor. Od 2008. do 2014. godine bio je član Saveta za akreditacije Nacionalne agencije za procenu i akreditaciju. Od 2014. do imenovanja za predsednika Državne agencije za Bugare u dijaspori bio je na čelu Komisije za postakreditacioni nadzor i kontrolu pri Nacionalnoj agenciji za procenu i akreditaciju.

U intervjuu za Radio Bugarsku Gjudženov je naveo svoje prioritete na čelu Državne agencije za Bugare u inostranstvu.

„Među prioritetima Agencije su očuvanje bugarskog etno-kulturnog prostora, duhovno jedinstvo svih Bugara u zemlji i svetu, kao i stvaranje bugarskih lobija u inostranstvu. Važno je reći da je trenutno osnovna delatnost Agencije vezana za potvrđivanje bugarskog porekla stranih državljana koji pripadaju bugarskim zajednicama. Čak i da nisu članovi odgovarajućih kulturnih društava oni imaju pravo da zatraže izdavanje Potvrde o bugarskom poreklu s obzirom da deo njih koristi mogućnost za školovanje na visokoškolskim ustanovama u Bugarskoj saglasno Odluci br. 103 Vlade Bugarske. Ta potvrda im pruža mogućnost da konkurišu i za odobravanje privremenog ili stalnog boravka, kao i za bugarsko državljanstvo” – kaže Gjudženov.

Gjudženov je priznao da je glavni kapacitet Državne agencije za Bugare u dijaspori angažovan tim delatnostima, a to otežava njen rad na ostvarenju ostalih prioriteta. U vezi s tim podnet je predlog za izmenu zakonske regulative i formiranje Konsultativnog saveta u čijoj bi nadležnosti bile delatnosti vezane za potvrđivanje bugarskog porekla. To bi olakšalo rad same Agencije, a nakon povećanja njenog administrativnog potencijala usmeriće svoje napore na ostale aktivnosti, kaže novi predsednik Državne agencije za Bugare u dijaspori. Kako bi ona postala prepoznatljivija za Bugare van granica naše zemlje, potrebno je produbiti vezu sa njima, čuti njihove zahteve, pitanja i probleme.

„Veoma je važno da se periodično sprovode istraživanja o očekivanjima bugarske zajednice od rada Agencije. Treba znati koju pomoć očekuju oni od Agencije, u kojim bi projektima učestvovali i sl. Direkcija za bugarske zajednice i informacionu delatnost stalno radi analize u vezi sa radom Agencije, ali i to se mora produbiti” – dodao je on.

Ilija Gjudženov kaže da je spreman da čuje sve predloge bugarske dijaspore i da pomogne njihovoj realizaciji. On podržava predlog potpredsednice Bugarske Ilijane Jotove za stvaranje registra Bugara iz naših tradicionalnih zajednica u inostranstvu koji se školuju i ostvaruju kod nas.

Izvor: BNR (Joan Kolev / Albena Džermanova)

Foto: BNR / BGNES

Napisao/la
Bez komentara

Ostavi komentar