Територията на община Цариброд е съкровище на редица природни красоти, защитени местности и видове и културно-исторически паметници. Значителна част от тези забележителности все още е непозната за широката общественост. Една от тях е и Боровското рипало, на малката река Рипа.

Водопадът се намира на 10 км въздушно разстояние от Цариброд, в околността на вече обезлюденото село Барйе (в миналото част от село Борово). Най-близката махала е Шотинци. Край нея минава Барската речица, която се съедниява с Братиловдолската и така двете образуват река Рипа.

Боровското рипало не се намира в нито една туристическа карта.

Достъпът до него нее лесен. Уредени екопътеки тук няма. Следователно, няма ни туристически маркировки.

Екипът на ФАР и няколко местни царибродски ентусиасти трябваха да минат около пет стотин метра през гъстата гора за да се доближат до водопада. Разбира се, това нямаше как да стане ако нямахме водач.

This image has an empty alt attribute; its file name is 339-1024x683.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is 340-1024x683.jpg

До преди тридесет години на река Рипа е имало три воденици, до които е съществувал и път, но днеска той не е подходящ за всеки. Причината са стръмните наклони над реката и израсналата гора.

Височината на водопада е около 13 метра.

Вижте ТВ репортажа на ФАР.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2021

Това медийно съдържание е част от проекта „И селото се пита – медийна кампания за устойчиво развитие на селските райони“, който се съфинансира от Община Цариброд, като част от конкурса за съфинансиране на проекти за производство на медийни съдържания през 2021 година.
Становищата, изразени в подкрепения медиен проект, не отразяват непременно позицията на органа, който е отпуснал средствата.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар