ВИДЕО: София получава нови работници, а Цариброд губи млекопроизводители?

Община Цариброд е изправена пред тревожно намаляване на броя на животновъдите, занимаващи се с производство на мляко. Това е тенденция, характерна и за други части на Сърбия.

През последните две години 50 малки и средни стопанства в общината са спрели да отглеждат говеда. Останали са около 1200 млечни крави. Значителна част от бившите млекопроизводители са заменили оборите си с работа в София или с друг по-доходен бизнес.

ФАР посети трима производители – Ненад Петров в Пъскашия, Саша Андонов в Цариброд и Гошко Димитров в Радейна, които оповестяват намаляване или пълен отказ от млечното говедовъдство и заминаване на работа в България.

Как виждат сегашната ситуация, каква цена на млякото би била задоволителна, какво ги обезкуражава и какво планират занапред – разберете в новото предаване на сериала „И селото се пита“.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2022

Медийното съдържание е създадено в рамките на проекта „Ролята на медиите за укрепване на критичното мислене и обективното информиране на мултинационалните селски общности“.
Това видео е направено като част от Програмата за малки медийни грантове, финансирана от посолството на Съединените американски щати и администрирана от Американския съвет за международно образование.
Изразените тук становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията на посолството на САЩ в Сърбия или на Американския съвет за международно образование.

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар