ВИДЕО: Проблемите на млекопроизводителите от гледна точка на специалистите

По повод все по-изразеното намаляване на животновъдния фонд и оттеглянето на местните говедовъди от млечното животновъдство, ФАР разговаря с Борис Берисавлевич, експертен сътрудник на Института за приложни науки в селското стопанство от Белград, и Никодия Велинов, селекционер в животновъдната организация СТАДО от Цариброд.

За състоянието на животновъдството в цифри, колко е намалял броят на животновъдите и млечните говеда и какво е мнението на събеседниците на ФАР относно причините за това състояние, ролята на мандрите, възможностите за подобряване на производството и използване на природните ресурси, разберете в новото предаване от поредицата „И селото се пита“.

Продукция: Интернет Портал ФАР
2022

Медийното съдържание е създадено в рамките на проекта „Ролята на медиите за укрепване на критичното мислене и обективното информиране на мултинационалните селски общности“.
Това видео е направено като част от Програмата за малки медийни грантове, финансирана от посолството на Съединените американски щати и администрирана от Американския съвет за международно образование.
Изразените тук становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията на посолството на САЩ в Сърбия или на Американския съвет за международно образование.

 

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар