Потвърдено е писането на ФАР за нередности при разпределението на предназначените за медии общински средства

Кметът на община Цариброд подписа ново решение за разпределение на средствата за съфинансиране на медии. С новото решение е отхвърлено заявлението на агенция Jmedia от Пирот, на която с предходното решение бяха отпуснати 620 хиляди динара от бюджета на община Цариброд. Този ход е направен, след като Адвокатска кантора „Куляк“ от името на основателя на Интернет Портала ФАР изпрати възражение до община Цариброд, в което е посочена незаконосъобразност и поискано отстраняване на нередностите в процедурата за финансиране на проекти за производство на медийно съдържание в областта на публичното информиране през 2023 г.

В подписаното на 8 март т.г. от кмета на общината Владица Димитров решение се посочва, че Комисията за проверка на постъпилата документация „чрез допълнителна проверка на постъпилите заявления, направена след възражение на медии относно отпускането на средства на Агенцията за кинематографична и телевизионна продукция Jmedia Пирот, се е консултирала с правозащитника на община Цариброд във връзка с твърденията дали на посочената агенция могат да бъдат отпуснати средства в съответствие с отнасящите се до този конкурс разпоредби предвид факта, че има регистрирано временно преустановяване на дейността й“.

По мнението на общинския правозащитник „не е оправдано“ да се отпускат средства на тази агенция, тъй като „в момента тя реално не извършва дейност“.

„А именно, стопански субект, който е регистрирал преустановяване на дейността си, е в пасивно състояние, което означава, че няма право да извършва дейност, докато не регистрира продължаване на дейността си“, се посочва между другото в мотивите на решението.

От общо 10 проекта, одобрени с предходното решение, от община Цариброд бяха отпуснати средства в поискания размер само на споменатата агенция за проекта „Театърът и библиотеката в Димитровград – юбилеи за бъдещите поколения“. Въз основа на новото решение от бюджета на община Цариброд ще бъдат отпуснати над 13 милиона динара за 9 проекта, а средствата, които бяха предвидени за агенция Jmedia, остават неразпределени.

Най-голямата сума от 8 770 000 динара ще бъде отпусната на Радио-телевизия Цариброд, собственост на бизнесмена от Крушевац Радоица Милосавлевич, който е близък до управляващата Сръбска прогресивна партия, а Телевизия Пирот на същия собственик ще получи 400 000 динара.

За издаваното в Цариброд списание „Визия“ ще бъдат отпуснати 2 милиона и 100 хиляди динара, „Positive Production“ от Желюша ще получи 900 хиляди динара, а „Николич Софт доо“ от Ниш 800 хиляди динара. Останалите участници в конкурса, чиито проекти бяха одобрени, ще получат средства в размер от 100 до 200 хиляди динара.

Интернет Портал ФАР е единствената царибродска медия, която няма да получи никакви финансови средства на тазгодишния медиен конкурс в Цариброд.

ФАР

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар