Община Цариброд обяви медиен конкурс за 2024 г.

Кметът на Община Цариброд обяви публична покана за съфинансиране на проекти за производство на медийни съдържания в областта на общественото информиране през 2024 г.

Според решението за общинския бюджет за 2024 г. планирани са средства в размер на 15 500 000 динара, предназначени за реализиране и подобряване на обществения интерес в областта на общественото информиране, както и за подобряване на общественото информиране на езиците на национални малцинства.

За съфинансиране на проекти за производство на медийни съдържания в областта на общественото информиране през 2024 г. са предназначени 2 000 000 динара. Най-малката сума на средства за проект е 100 000, а най-голямата е 1 000 000 динара.

През 2024 г. са отпуснати 13 500 000 динара за съфинансиране на проекти за производство на медийни съдържания в областта на общественото информиране на езика на националното малцинство, чийто език е в официална употреба на територията на община Цариброд. Най-малката сума на средства за проект е 100 000, а най-голямата е 8 000 000 динара.

По-подробна информация за медийния конкурс можете да намерите на официалния сайт на общината.

А. Тодоров

Фото: Стефан Павич

Написал/ла

Александър Тодоров е роден през 1984 година в Пирот. Основно и средно училище завършва в Димитровград. Още от гимназиалните дни проявява интерес към журналистиката, предимно в областта на спортната журналистика. Завършил е Факултет по славянски филологии (специалност българска филология ) - Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата по професионална практика в периода 2012-2013 година, работи като журналист, водещ и преводач в радио-телевизия Цариброд в Димитровград, където получава основни знания в областта на радио и телевизионна журналистика. В Народната библиотека “Детко Петров“ в Димитровград като филолог е ангажиран върху работата на инвентаризацията на библиотечния материал. Пише статии и се занимава с преводаческа дейност. Специални интереси: литература, спорт, култура, филм, опазване на околната среда, селско стопанство, трансгранично сътрудничество.

Без коментар

Оставете коментар