Opština Dimitrovgrad raspisala medijski konkurs za 2024. godinu

Predsednik opštine Dimitrovgrad raspisao je javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2024. godini.

Odlukom o budžetu opštine za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.500.000 dinara namenjena za ostvarivanje i unapređenje javnog interesesa u oblasti javnog informisanja, kao i za unapređnje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2024. godini opredeljeno je 2.000.000 dinara. Najmanji iznos sredstava po projektu je 100.000, a najveći 1.000.000 dinara.

Za sufinasiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2024. godini izdvojeno je 13.500.000 dinara. Najmanji iznos sredstava po projektu je 100.000, a najveći 8.000.000 dinara.

Detaljnije informacije o medijskom konkursu mogu se naći na zvaničnom sajtu opštine.

A. Todorov

Foto: Stefan Pavić

Napisao/la

Aleksandar Todorov

Bez komentara

Ostavi komentar