ФАР подаде възражение срещу разпределението на финансовите средства за медиите в Цариброд

Поради неяснотите около оценяването на заявените проекти и начина, по който е определено колко пари ще получи всяка медия по отношение на ясно установения брой точки, Сдружение на граждани „Емблема“ в качеството си на основател на Интернет Портала ФАР подаде възражение до Общинския изпълнителен съвет срещу Решението за разпределение на средствата в конкурса за съфинансиране на медии. От Съвета е поискано да анулира част от решението и да преразгледа разпределението на парите.

В подаденото до Общинския-изпълнителен съвет възражение се посочва, че в документите по разпределението на парите няма доказателства Комисията да е предприела съответните действия и да е приложила методиката за определяне на размера на средствата, които са отпуснати по проектите, предвид поисканите суми в проектите и броя на точките на базата на установените критерии.

Сдружение „Емблема“ поиска всички документи, които са съставени в рамките на конкурсната процедура, но не ги получи до изпращането на възражението, а от публикуваните документи не се вижда дали Комисията изобщо е обсъждала размерите на средствата и мерките, на база на които е предложила сумите, нито че в процеса на професионалното оценяване са били съставени други актове от вътрешен характер (например протоколи или комуникация между членовете на комисията по тази тема), които също представляват работни документи.

„От документите, в които имахме възможност да направим проверка, не забелязахме: информация за методиката, по която е определен размерът на средствата по мерки в Протокола и Предложението по отношение на поисканата сума в проекта и определения брой точки след точкуването; процедура за определяне на размера на отпуснатите средства; информация за това какви действия са извършени за определяне на размера на средствата в зависимост от определения брой точки“ – се подчертава в писмото до Съвета.

„Емблема“ като учредител на ФАР смята, че са допуснати сериозни пропуски в прилагането на Закона за общото административно производство и Правилника за съфинансиране на проекти за реализиране на публичен интерес в областта на общественото информиране, поради което във възражението се иска да бъде анулирано предложението на Комисията и част от Решението за разпределението на средствата (за Мярка 2) и да се преразгледа разпределението съгласно подходящата методика с ясни обоснования.

Припомняме, че комисията в състав Миодраг Милкович, Александър Станоевич и Славолюб Ристич, по чието предложение Общинският-изпълнителен съвет разпредели парите, е преценила, че най-голямата част от „медийната питка“ и тази година трябва да бъде дадена на медиите на бизнесмена Радоица Милосавлевич от Крушевац, който е близък до управляващата Сръбска прогресивна партия – 10,1 милиона динара от общо раздадените 14,5 милиона динара.

ФАР

Фото: Стефан Павич

Написал/ла
Без коментар

Оставете коментар