HomePosts Tagged "Общински-изпълнителен съвет"

Общински-изпълнителен съвет Tag

Съветниците от Общинския съвет на община Босилеград, на своето първо учредително събрание след проведените местни избори, чрез тайно гласуване избраха отново Владимир Захариев за кмет на община Босилеград. Той заема този пост вече 19 години. За зам.-кмет бе избран Стефан Стойков, който досега изпълняваше длъжностите помощник-кмет

Opštinsko veće Dimitrovgrada usvojilo je zaključak kojim se od obrađivača prostornog plana zahteva da se novim izmenama i dopunama Prostornog plana opštine Dimitrovgrad odstrane sve lokacije planirane za izgradnju malih hidroelektrana (MHE) sa teritorije opštine. Katastrom malih hidroelektrana R. Srbije iz 1987. godine, u dimitrovgradskoj

Na sednici Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad usvojena je odluka o posebnoj naknadi za deponovanje otpada. Prema ovoj odluci, opština Dimitrovgrad i JP „Komunalac“ ubuduće neće više plaćati usluge deponovanja „Regionalnoj deponiji - Pirot“, već će nakon izrade svih pravilnika to činiti građani Dimitrovgrada. Takva odluka

Danas je održana vanredna sednica Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad sa samo jednom tačkom – analiza presude Privrednog apelacionog suda vezane za ulicu Balkanska. Kako je u izjavi za medije rekao predsednik opštine Vladica Dimitrov, Privredni apelacioni sud je presudio na štetu opštine po pitanju ulice Balkanska,

Общинския-изпълнителен съвет на град Враня взе решение пъролаци випуск 2017/2018 да получат по 5 000 динара еднократна помощ. Това заяви говорителят на ОС Зорица Йович. Парично ще бъдат наградени и най-добрите студенти и ученици на основните и средни училища във Враня, които спечелят едно от първите

Na današnjoj sednici Opštinskog veća opštine Dimitrovgrad usvojen je izveštaj o realizaciji programa rada i finansijkog poslovanja u 2016 i izveštaj za drugi kvartal 2017. godine javnog preduzeća „Komunalac“. Takođe, data je saglasnost na Ugovor o zakupu nepokretnosti u mesnoj zajednici Željuša. Prema ovoj odluci