a
Početna2019March (Page 21)

March 2019

Заради демографския срив, населените места в крайграничните райони какъвто е и Босилеградския, години наред се почти изключват от списъка на населените места с уредена инфраструктура и възможности за модерно битисване. Аудиторията, която чете тези редове ще се сложи с твърдението, че почти и тази и години